KVIEČIAME IKI 2021 M. RUGPJŪČIO 27 D. TEIKTI NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

KVIEČIAME IKI 2021 M. RUGPJŪČIO 27 D. TEIKTI  NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS  ANYKŠČIŲ...

   Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjai nuo 2021 m. rugpjūčio 16 d. iki 2021 m. rugpjūčio 27 d. 16.45 val. kviečiami teikti naujas NVŠ programas (1–12 kl. mokiniams vykdyti NVŠ veiklas 2021 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais), vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr.V-758 (toliau – ŠMSM aprašas) ir Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu (toliau – Anykščių tvarka).

   NVŠ lėšomis NVŠ programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas, kurie:

  1. turi teisę vykdyti švietimo veiklą;
  2. registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu www.smir.smm.lt;
  3. turi NVŠ programai(-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;
  4. atitinka higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus;
  5. turi mokytojų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą turinčių teisę teikti švietimo paslaugas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas.

Daugiau žr. https://www.anyksciai.lt/turinys/veiklos-sritys/neformalusis-vaiku-svietimas/196

 

 

Anykščių r. savivaldybės informacija

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •