Rajono vokalinių ir romansinių ansamblių šventė „Lai dainos džiaugsmą neša...“

Rajono vokalinių ir romansinių ansamblių šventė „Lai dainos džiaugsmą neša...“

Liepos 10 d. 18 val. Anykščių kultūros centre

Dalyvauja:

AKC moterų vokalinis ansamblis „Volungės“, vadovė Jurgita Baldauskienė; 

AKC vyrų vokalinis ansamblis „Varius“, vadovas Rimvydas Griauzdė;

AKC Kavarsko skyriaus vokalinis-romansinis ansamblis „Akimirka“, vadovė Leda Kazokienė;

AKC Svėdasų skyriaus mišrus vokalinis ansamblis „Širdies melodija“, vadovė Rožė Lapienienė;

Naujųjų Elmininkų moterų vokalinis ansamblis „Elmė“, vadovė Irena Kuliavienė;

AKC Burbiškio skyriaus romansinio dainavimo ansamblis „Pivonija“, vadovas Robertas Raišelis;

AKC Kavarsko skyriaus Šerių bendruomenės vokalinis-romansinis ansamblis „Tetervė“, vadovė

Daiva Bakšienė;

AKC Skiemonių skyriaus vokalinis-instrumentinis ansamblis „Retro +“, vadovas Gintautas Eimanavičius;

AKC skyrių moterų vokalinis ansamblis „Atgaiva“, vadovės Irena Kuliavienė ir Leda Kazokienė

AKC Leliūnų skyriaus mišrus vokalinis kolektyvas ir romansinio dainavimo grupė, vadovė Irena Kuliavienė.     

 

 

Organizatorių informacija

Bilieto kaina 5 €

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •