SPORTAS MAN, TAU IR KAIMYNUI

SPORTAS MAN, TAU IR KAIMYNUI

                                  

Projekto pavadinimas, numeris, priemonė – SPORTAS MAN, TAU IR KAIMYNUI, Nr. SP2020-1-52,  SPORTO RĖMIMO FONDAS, 5 veiklos sritis „Esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontas“

Projekto tikslai, uždaviniai – Tikslas: Ugdyti aktyvią visuomenę, sudarant palankias sąlygas užsiimti mėgstama sporto veikla suremontuotose Anykščių lopšelio-darželio „Eglutė" sporto salės patalpose.

Uždaviniai: Suremontuoti Anykščių lopšelio-darželio „Eglutė" pastate esančią sporto salę.

Siektini rezultatai – Numatoma atlikti Anykščių lopšelio-darželio „Eglutė" sporto salės ir susijusių patalpų (koridorius, persirengimo patalpa, sanitarinis mazgas, tambūras) paprastojo remonto darbus, apimančius šių patalpų sienų, grindų ir lubų remontą, sporto veiklą ribojančių pertvarų demontavimo darbus, esamų vidaus patalpų inžinerinių komunikacijš (elektros instaliacija, vandentiekis ir kanalizacija) pakeitimą, įrengti pandusą, kuris leistų patekti į sporto salę neįgaliesiems asmenims iš lauko pro naujai įrengiamas vitrinines duris.

Sutartis pasirašyta – 2020 m. rugpjūčio 21 d.

Projekto veiklų užbaigimas – 2021 m. birželio 1 d.

ES fondų lėšos –  ----

Valstybės biudžeto lėšos – 49 190,00 Eur

Savivaldybės biudžeto lėšos – 10 000,00 Eur

Projekto vykdytojas – Anykščių rajono savivaldybės administracija

Projekto partneriai – Anykščių lopšelis-darželis „Eglutė"

Konatkinis asmuo – Mantas Vaičiulevičius, tel. 8 381 50745, el. p. mantas.vaiciulevicius@anyksciai.lt 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •