COVID-19 VAKCINACIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS

ANYKŠČIŲ RAJONO GYVENTOJŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ PASKIEPYTŲ COVID-19 VAKCINA SUVESTINĖ

 

Eil. Nr.  Įstaigos pavadinimas

I skiepas

II skiepas

Panaudotų vakcinų skaičius
1. Anykščių rajono savivaldybės ligoninė, darbuotojai 135  103 238
2. Anykščių rajono savivaldybės ligoninė, palaikomasis gydymas ir slauga, pacientai 23  2 25
3. PSPC darbuotojai 77 72 149
4. UAB Nemezidė 7 14
5. Aknystų SGN*, darbuotojai 82  80 162
6. Aknystų SGN, gyventojai 49 35  84
7. Aknystų SGN, Rubikių padalinys, gyventojai 28 24  52
8. Aknystų SGN, Leliūnų padalinys, gyventojai 25 25 50
9. Aknystų SGN, Kalvelių padalinys, gyventojai 23  23 46
10. Aknystų SGN, Debeikių padalinys, gyventojai 27 27  54
11. Aknystų SGN, Šlavėnų padalinys, gyventojai 2 4
12. UAB „Sidabrinis amžius", darbuotojai 11 11  22
13. UAB „Sidabrinis amžius", gyventojai 7  7 14
14. Senjorų prieglobstis, Labdaros ir paramos fondo prieglobstis filialas 13 13  26
15. Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, darbuotojai 31 29  60
16. Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, krizių centro klientai 6 10
17. Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, globotiniai 5 7
18. Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, darbuotojai 65 64  129
19. Savarankiško gyvenimo namai (Debeikiai), gyventojai 14 11  25
20. Svėdasų senelių globos namų filialas, darbuotojai 18 18 36
21. Svėdasų senelių globos namų filialas, gyventojai 26  26 52
22. Burbiškio grupinio gyvenimo namų filialas, darbuotojai 13 13  26
23. Burbiškio grupinio gyvenimo namų filialas, gyventojai 18  17 35
24. Socialinės įstaigos** 41 39  80
25. Seniūnijų socialiniai darbuotojai 7  7 14
26. VVTAĮT Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Anykščių rajone 4 8
27. Psichikos sveikatos centras 4  4 8
28. SPA Vilnius, Anykščiai 58  58 116
29. Odontologai (privatūs) 24  23 47
30. Optikos darbuotojai 1 2
31.  Vaistininkai 22 21  43
32. Švietimo įstaigų darbuotojai 207   207
33. PSPC pacientai (80 m. ir vyresni) 295 125  420
  VISO 1368 897 2265

*SGN – socialinės globos namai

** Socialinės įstaigos: VšĮ Šeimos idėjų centras; Anykščių socialinės gerovės centras; Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras; Anykščių rajono neįgaliųjų draugija; VO „Gelbėkit vaikus“, Anykščių padalinys; Anykščių viltis, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija; Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Anykščių rajono filialas; Anykščių rajono diabetikų klubas „Ateitis“; Jokūbavos šeimyna; Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras; Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Utenos departamento Anykščių skyrius; Anykščių rajono sutrikusio intelekto jaunuolių globos asociacija „Vertės ratas“; Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras; Paslaugų teikėjai socialinėms įstaigoms

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •