„ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (SAULĖS) PANAUDOJIMAS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASTATE, J. BILIŪNO G. 23, ANYKŠČIAI“

„ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (SAULĖS) PANAUDOJIMAS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS...

                                                     

 

Projekto pavadinimas, numeris, priemonė – „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (SAULĖS) PANAUDOJIMAS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASTATE, J. BILIŪNO G. 23, ANYKŠČIAI“ pagal 2020 m. gegužės 22 d. projektų finansavimo Klimato kaitos programos lėšomis teikiant subsidiją sutartį Nr. KKS-S-15(2020)/1-SU-179 

Projekto tikslai, uždaviniai – Tikslas – prisidėti prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio mažinimo ir gamtinių išteklių tausojimo.

Uždavinys – įrengti saulės fotovoltinę elektrinę ant Anykščių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Įstaigos) pastato (J. Biliūno g. 23, Anykščiai) stogo.

Siektini rezultatai – Įrengus saulės fotovoltinę elektrinę:

  • prisidėti prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio mažinimo ir gamtinių išteklių tausojimo;
  • pasigaminti dalį Įstaigai reikalingos energijos, taip sumažinant išlaidas už elektros energiją;
  • prisidėti prie Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų, dalyvaujant klimato kaitos mažinimo programos bei Europos pastatų energinio naudingumo direktyvos įgyvendinime.

Sutartis pasirašyta – 2020 m. gegužės 22 d.

Projekto veiklų užbaigimas – 2022 m. lapkričio 30 d.

Bendra projekto vertė – 20 840,49 Eur

Klimato kaitos programos lėšos – 15 630,37 Eur

Savivaldybės biudžeto lėšos – 5 210,12 Eur

Projekto vykdytojas – Anykščių rajono savivaldybės administracija

Kontaktinis asmuo – Loreta Pesliakienė, tel. 8 381 58063, el. p. loreta.pesliakiene@anyksciai.lt 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •