Anykščių rajono savivaldybės administracijos darbo tarybos 2021 m. rinkimai

SKELBIAMI RINKIMAI Į ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO TARYBĄ

Vadovaudamasi LR darbo kodekso 171 straipsniu, Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 10 d. įsakymu  Nr. 1-AĮ-106 „Dėl darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo“ sudaryta Anykščių rajono savivaldybės administracijos Darbo tarybos rinkimų komisija (toliau – Rinkimų komisija) nustatė, kad Anykščių rajono savivaldybės administracijos Darbo tarybos rinkimai (toliau – Darbo tarybos rinkimai) vyks 2021 m. balandžio 8 d. nuo 8.00 iki 17.00 val. adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai, 108 kab.

Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent 3 (trijų) nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su darbdaviu turintys Anykščių rajono savivaldybės administracijos darbuotojai.

Kandidatais į Darbo tarybą gali būti visi darbuotojai, sulaukę 18 (aštuoniolikos) metų ir kurių darbo santykiai su darbdaviu trunka ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius. Rinkimų komisijos nariai ir Darbdavys ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujantys asmenys negali būti kandidatais į Darbo tarybos narius.

Kiekvienas rinkimų teisę turintis Anykščių rajono savivaldybės administracijos darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į Rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamu į Darbo tarybą.

Kandidatų į Anykščių rajono savivaldybės administracijos Darbo tarybos narius registracija vyks nuo 2021 m. vasario 22 d. 8.00 val. iki 2021 m. kovo 15 d. 17.00 val.

Teikiant el. paštu Prašymą registruoti kandidatą ir Sutikimą būti kandidatu (toliau – Dokumentai), dokumentai turi būti pasirašyti ir nuskenuoti (ar nufotografuoti) arba pasirašyti elektroniniu parašu ir atsiųsti el. paštu algirdas.balaisis@anyksciai.lt

Teikiant dokumentų originalus, jie turi būti pristatyti į Anykščių rajono savivaldybės administracijos „Vieno langelio“ padalinį ( J. Biliūno g. 23, Anykščiai).

Prašymas registruoti kandidatą (Forma 1)

Sutikimas būti kandidatu (Forma 2)

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Informaciją Darbo tarybos rinkimų klausimais teikia Rinkimų komisijos pirmininkė Loreta Pesliakienė,  el. p. loreta.pesliakiene@anyksciai.lt,  mob. 8 687 50731

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Darbo tarybos rinkimų komisijos informacija

  1. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. 1-AĮ-106 „Dėl darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo“
  2. Anykščių rajono savivaldybės administracijos darbo tarybos rinkimų tvarkos aprašas
© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •