Kontaktai:  
J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai
Juridinių asmenų registras.
Kodas 188774637
Tel. (8 381) 58035,
faks. (8 381) 58088
El. paštas
info@anyksciai.lt
s
bck
2017 kovas
fow

s

Renginių kalendorius
P
A
T
K
P
Š
S
27
28
4
5
6
10
12
14
15
19
20
21
22
23
26
27
1
2
Visi
s

*print*Turto pardavimas

BUS PARDUODAMAS SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMASIS TURTAS

INFORMACIJA PERKANTIEMS TURTĄ  (Prašymas)NEKILNOJAMOJO TURTO: PASTATO-GYVENAMOJO NAMO, UNIKALUS NR. 3494-0132-5016, PASTATO-ŪKINIO PASTATO, UNIKALUS NR. 4400-0790-4241, PASTATO-ŪKINIO PASTATO, UNIKALUS NR. 4400-0790-4252, PASTATO-ŪKINIO PASTATO, UNIKALUS NR. 4400-0790-4341, PASTATO-KIEMO RŪSIO, UNIKALUS NR. 4400-0790-4363, PASTATO-GARAŽO, UNIKALUS NR. 4400-0790-4374, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ-KIEMO STATINIŲ (ŠULINIO), UNIKALUS NR. 4400-0790-4396, SU ŠIAM OBJEKTUI PRISKIRTU 0,2074 HA ŽEMĖS SKLYPU (UNIKALUS NR. 4400-4377-5284, KADASTRINIS NR. 3470/0001:1045 SVĖDASŲ K. V.), J. TUMO-VAIŽGANTO G. 12, SVĖDASAI, ANYKŠČIŲ R. SAV., VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

1. Viešo aukciono organizatorius - Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, buveinės adresas Anykščiai, J. Biliūno g. 23.
2. Parduodamas nekilnojamasis turtas: pastatas-gyvenamasis namas, unikalus Nr. 3494-0132-5016, pažymėjimas plane 1A1m, paskirtis - gyvenamoji (trijų ir daugiau butų-daugiabučiai pastatai), sienos rąstų, aukštų skaičius - 1, bendras plotas - 415,06 kv. m., statybos metai - 1940; pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr. 4400-0790-4241, pažymėjimas plane 2I1ž, paskirtis - pagalbinio ūkio, sienos medis su karkasu, aukštų skaičius - 1, užstatytas plotas - 81,00 kv. m., statybos metai - 1940; pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr. 4400-0790-4252, pažymėjimas plane 3I1ž, paskirtis - pagalbinio ūkio, sienos medis su karkasu, aukštų skaičius - 1, užstatytas plotas - 54,00 kv. m., statybos metai - 1940; pastatas-ūkinis pastatas, unikalus Nr. 4400-0790-4341, pažymėjimas plane 4I1ž, paskirtis - pagalbinio ūkio, sienos medis su karkasu, aukštų skaičius - 1, užstatytas plotas - 11,00 kv. m., statybos metai - 1940; pastatas-kiemo rūsys, unikalus Nr. 4400-0790-4363, pažymėjimas plane 5I1b, paskirtis - pagalbinio ūkio, sienos monolitinio betono, aukštų skaičius - 1, užstatytas plotas - 19,50 kv. m., statybos metai - 1940; pastatas-garažas, unikalus Nr. 4400-0790-4374, pažymėjimas plane 6I1g, paskirtis - pagalbinio ūkio, sienos medis su karkasu, aukštų skaičius - 1, tūris - 46,00 kub. m., statybos metai - 1940; kitų inžinerinių statinių-kiemo statinių (šulinio), unikalus Nr. 4400-0790-4396, paskirtis - kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai), statybos metai - 1940, su šiam objektui priskirtu 0,2074 ha žemės sklypu (unikalus Nr. 4400-4377-5284, kadastrinis Nr. 3470/0001:1045 Svėdasų k. v.), J. Tumo-Vaižganto g. 12, Svėdasai, Anykščių r. sav.
3. Bendra pastato ir žemės sklypo pradinė pardavimo kaina - 6 740,00 Eur, iš jų:
3.1. pastato pradinė pardavimo kaina - 5 160,00 Eur;
3.2. žemės sklypo pradinė pardavimo kaina - 1 580,00 Eur.
4. Mažiausias kainos didinimo intervalas - 100,00 Eur.
5. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis - 10,00 Eur. Mokestis turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo.
6. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis - 670,00 Eur. Įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo.
7. Aukciono vykdymo vieta - Anykščių rajono savivaldybės administracija, Anykščiai, J. Biliūno g. 23, III aukštas Nr. 304.
8. Aukciono vykdymo data ir laikas - 2017 m. balandžio 11 d., 13.00 val.
9. Asmenys, ketinantys dalyvauti aukcionuose, dokumentus registruotis pateikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriui Anykščiai, J. Biliūno g. 23, 102 kab.
10. Aukcionų dalyvių registravimas - 2017 m. balandžio 10 d., 8.00-16.00 val.
11. Pastatų apžiūros laikas: 2017 m. balandžio 10 d. (įstaigos darbo metu).
12. Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui ir nekilnojamojo turto kainai sumokėti Nr. LT167182100000130648, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71816 (būtina nurodyti mokėtojo kodą).
13. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: I - ryšių linijų apsaugos zonos; II - kelių apsaugos zonos; VI - elektros linijų apsaugos zonos; XXIX - paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos.
14. Aukcionas vykdomas tiesiogiai, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178, ir Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2016 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-210 patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu sąlygų tvirtinimo tvarkos aprašu.
15. Atsiskaitymo už aukcione įgytą pastatą terminas ir tvarka: nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 (trisdešimt) dienų nuo aukciono protokolo pasirašymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo;
16. Dėl nekilnojamojo turto apžiūros ar kitos informacijos kreiptis į Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausiąją specialistę Alvytą Vitkienę, tel. (8 381) 58 047, mob. tel. 8 610 13 791, el. p. alvyta.vitkiene@anyksciai.lt.

NEKILNOJAMOJO TURTO: PASTATO-KULTŪROS NAMŲ, UNIKALUS NR. 3493-0017-7019, SU ŠIAM OBJEKTUI PRISKIRTU 0,0500 HA ŽEMĖS SKLYPU (UNIKALUS NR. 4400-4157-3622, KADASTRINIS NR. 3464/0001:402 SKIEMONIŲ K. V.), LUKNOS G. 32A, SKIEMONIŲ MSTL., SKIEMONIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV. VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

1. Viešo aukciono organizatorius - Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, buveinės adresas Anykščiai, J. Biliūno g. 23.
2. Parduodamas nekilnojamasis turtas: pastatas-kultūros namai, unikalus Nr. 3493-0017-7019, pažymėjimas plane 1C1m, pastatas vieno aukšto, sienos rąstų, bendras plotas - 162,37 kv. m., statybos metai -1930, su šiam objektui priskirtu 0,0500 ha žemės sklypu (unikalus Nr. 4400-4157-3622, kadastrinis Nr. 3464/0001:402 Skiemonių k. v.), Luknos g. 32A, Skiemonių mstl., Skiemonių sen., Anykščių r. sav.
3. Bendra pastato ir žemės sklypo pradinė pardavimo kaina - 1 950,00 Eur, iš jų:
3.1. pastato pradinė pardavimo kaina - 1 750,00 Eur;
3.2. žemės sklypo pradinė pardavimo kaina - 200,00 Eur.
4. Mažiausias kainos didinimo intervalas - 100,00 Eur.
5. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis - 10,00 Eur. Mokestis turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo.
6. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis - 195,00 Eur. Įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo.
7. Aukciono vykdymo vieta - Anykščių rajono savivaldybės administracija, Anykščiai, J. Biliūno g. 23, III aukštas Nr. 304.
8. Aukciono vykdymo data ir laikas - 2017 m. balandžio 11 d., 14.00 val.
9. Asmenys, ketinantys dalyvauti aukcionuose, dokumentus registruotis pateikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriui Anykščiai, J. Biliūno g. 23, 102 kab.
10. Aukcionų dalyvių registravimas - 2017 m. balandžio 10 d., 8.00-16.00 val.
11. Pastatų apžiūros laikas: 2017 m. balandžio 10 d. (įstaigos darbo metu).
12. Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui ir nekilnojamojo turto kainai sumokėti Nr. LT167182100000130648, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71816 (būtina nurodyti mokėtojo kodą).
13. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: II - kelių apsaugos zonos; VI - elektros linijų apsaugos zonos.
14. Aukcionas vykdomas tiesiogiai, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178, ir Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2016 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-210 patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu sąlygų tvirtinimo tvarkos aprašu.
15. Atsiskaitymo už aukcione įgytą pastatą terminas ir tvarka: nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 (trisdešimt) dienų nuo aukciono protokolo pasirašymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo;
16. Dėl nekilnojamojo turto apžiūros ar kitos informacijos kreiptis į Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausiąją specialistę Alvytą Vitkienę, tel. (8 381) 58 047, mob. tel. 8 610 13 791, el. p. alvyta.vitkiene@anyksciai.lt.

NEKILNOJAMOJO TURTO: NEGYVENAMOSIOS PATALPOS-ADMINISTRACINIO PASTATO, UNIKALUS NR. 4400-0153-8327:8426, SU PRIKLAUSINIU: PASTATU-ŪKINIU PASTATU, UNIKALUS NR. 3491-8002-9032, SU ŠIAM OBJEKTUI PRISKIRTA 1100/1218 DALIMI ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR. 3464-0001-0084, KADASTRINIS NR. 3464/0001:84 SKIEMONIŲ K. V.), LUKNOS 32-3, SKIEMONIŲ MSTL., SKIEMONIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV., VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS


1. Viešo aukciono organizatorius - Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, buveinės adresas Anykščiai, J. Biliūno g. 23.
2. Parduodamas nekilnojamasis turtas: negyvenamoji patalpa-administracinio pastato, unikalus Nr. 4400-0153-8327:8426, pastato kuriame yra patalpa unikalus Nr. 3491-8002-9010, pažymėjimas plane 1B1m, vieno aukšto, sienos rąstinės, plotas - 79,46 kv. m., statybos metai - 1918; su priklausiniu: pastatu-ūkiniu pastatu, unikalus Nr. 3491-8002-9032, pažymėjimas plane 2I1ž, vieno aukšto, sienos medis su karkasu, užstatytas plotas - 54,00 kv. m., statybos metai - 1966, su šiam objektui priskirta 1100/1218 dalimi žemės sklypo (unikalus Nr. 3464-0001-0084, kadastrinis Nr. 3464/0001:84 Skiemonių k. v.), Luknos 32-3, Skiemonių mstl., Skiemonių sen., Anykščių r. sav.
3. Bendra pastato ir žemės sklypo pradinė pardavimo kaina - 1 284,00 Eur, iš jų:
3.1. pastato pradinė pardavimo kaina - 954,00 Eur;
3.2. žemės sklypo pradinė pardavimo kaina - 330,00 Eur.
4. Mažiausias kainos didinimo intervalas - 100,00 Eur.
5. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis - 10,00 Eur. Mokestis turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo.
6. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis - 120,00 Eur. Įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo.
7. Aukciono vykdymo vieta - Anykščių rajono savivaldybės administracija, Anykščiai, J. Biliūno g. 23, III aukštas Nr. 304.
8. Aukciono vykdymo data ir laikas - 2017 m. balandžio 11 d., 15.00 val.
9. Asmenys, ketinantys dalyvauti aukcionuose, dokumentus registruotis pateikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriui Anykščiai, J. Biliūno g. 23, 102 kab.
10. Aukcionų dalyvių registravimas - 2017 m. balandžio 10 d., 8.00-16.00 val.
11. Pastatų apžiūros laikas: 2017 m. balandžio 10 d. (įstaigos darbo metu).
12. Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui ir nekilnojamojo turto kainai sumokėti Nr. LT167182100000130648, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71816 (būtina nurodyti mokėtojo kodą).
13. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: I - ryšių linijų apsaugos zonos; LII - dirvožemio apsauga; VI - elektros linijų apsaugos zonos; XLVII - gamtos paminklų apsaugos zonos.
14. Aukcionas vykdomas tiesiogiai, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178, ir Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2016 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-210 patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu sąlygų tvirtinimo tvarkos aprašu.
15. Atsiskaitymo už aukcione įgytą pastatą terminas ir tvarka: nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 (trisdešimt) dienų nuo aukciono protokolo pasirašymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo;
16. Dėl nekilnojamojo turto apžiūros ar kitos informacijos kreiptis į Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausiąją specialistę Alvytą Vitkienę, tel. (8 381) 58 047, mob. tel. 8 610 13 791, el. p. alvyta.vitkiene@anyksciai.lt.

NEKILNOJAMOJO TURTO: PASTATO-MOKYKLOS, UNIKALUS NR. 3498-6016-7013, SU PRIKLAUSINIAIS: KITAIS INŽINERINIAIS STATINIAIS-KIEMO STATINIAIS, UNIKALUS NR. 3498-6016-7024, SU ŠIAM OBJEKTUI PRISKIRTU 0,3667 HA ŽEMĖS SKLYPU (UNIKALUS NR. 3454-001-0238, KADASTRINIS NR. 3454/0001:238 PIKTAGALIO K. V.), PARKO G. 2, PIKTAGALIO K., ANYKŠČIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R. SAV., VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

1. Viešo aukciono organizatorius - Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, buveinės adresas Anykščiai, J. Biliūno g. 23.
2. Parduodamas nekilnojamasis turtas: pastatas-mokykla, unikalus Nr. 3498-6016-7013, pažymėjimas plane 1C1p, paskirtis - mokslo, sienos plytų, stogo danga - asbestcementis, aukštų skaičius - 1, bendras plotas - 254,84 kv. m, statybos metai - 1986, su priklausiniais: kitais inžineriniais statiniais-kiemo statiniais, unikalus Nr. 3498-6016-7024, aprašymas (tvora, takas, pavėsinės 3 vnt., kanalizacijos šuliniai 2 vnt.), paskirtis - kiti inžineriniai statiniai, statybos metai - 1986, su šiam objektui priskirtu 0,3667 ha žemės sklypu (unikalus Nr. 3454-001-0238, kadastrinis Nr. 3454/0001:238 Piktagalio k. v.), Parko g. 2, Piktagalio k., Anykščių sen., Anykščių r. sav.
3. Bendra pastato ir žemės sklypo pradinė pardavimo kaina - 2 290,00 Eur, iš jų:
3.1. pastato pradinė pardavimo kaina - 2 060,00 Eur;
3.2. žemės sklypo pradinė pardavimo kaina - 230,00 Eur.
4. Mažiausias kainos didinimo intervalas - 100,00 Eur.
5. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis - 10,00 Eur. Mokestis turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo.
6. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis - 220,00 Eur. Įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo.
7. Aukciono vykdymo vieta - Anykščių rajono savivaldybės administracija, Anykščiai, J. Biliūno g. 23, III aukštas Nr. 304.
8. Aukciono vykdymo data ir laikas - 2017 m. balandžio 11 d., 10.00 val.
9. Asmenys, ketinantys dalyvauti aukcionuose, dokumentus registruotis pateikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriui Anykščiai, J. Biliūno g. 23, 102 kab.
10. Aukcionų dalyvių registravimas - 2017 m. balandžio 10 d., 8.00-16.00 val.
11. Pastatų apžiūros laikas: 2017 m. balandžio 10 d. (įstaigos darbo metu).
12. Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui ir nekilnojamojo turto kainai sumokėti Nr. LT167182100000130648, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71816 (būtina nurodyti mokėtojo kodą).
13. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: I - ryšių linijų apsaugos zonos; saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje; VI - elektros linijų apsaugos zonos; XLIX - vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos; LII - dirvožemio apsauga.
14. Aukcionas vykdomas tiesiogiai, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178, ir Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2016 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-210 patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu sąlygų tvirtinimo tvarkos aprašu.
15. Atsiskaitymo už aukcione įgytą pastatą terminas ir tvarka: nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 (trisdešimt) dienų nuo aukciono protokolo pasirašymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo;
16. Dėl nekilnojamojo turto apžiūros ar kitos informacijos kreiptis į Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausiąją specialistę Alvytą Vitkienę, tel. (8 381) 58 047, mob. tel. 8 610 13 791, el. p. alvyta.vitkiene@anyksciai.lt.

NEKILNOJAMOJO TURTO: PASTATO-KATILINĖS, UNIKALUS NR. 3498-6016-9019, SU ŠIAM OBJEKTUI PRISKIRTU 0,0710 HA ŽEMĖS SKLYPU (UNIKALUS NR. 3438-0002-0260, KADASTRINIS NR. 3438/0002:260 LEVANIŠKIŲ K. V.), ATEITIES G. 2, LEVANIŠKIŲ K., ANYKŠČIŲ R. SAV., VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

1. Viešo aukciono organizatorius - Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, buveinės adresas Anykščiai, J. Biliūno g. 23.
2. Parduodamas nekilnojamasis turtas: pastatas-katilinė, unikalus Nr. 3498-6016-9019, pastatas pažymėtas indeksu 1H1p, bendras plotas - 42,83 kv. m., sienos plytų, stogas sutapdintas (ruloninė danga), vieno aukšto, statybos metai - 1986, su šiam objektui priskirtu 0,0710 ha žemės sklypu (unikalus Nr. 3438-0002-0260, kadastrinis Nr. 3438/0002:260 Levaniškių k. v.), Ateities g. 2, Levaniškių k., Anykščių r. sav.
3. Bendra pastato ir žemės sklypo pradinė pardavimo kaina - 1 871,00 Eur, iš jų:
3.1. pastato pradinė pardavimo kaina - 1 630,00 Eur;
3.2. žemės sklypo pradinė pardavimo kaina - 241,00 Eur.
4. Mažiausias kainos didinimo intervalas - 100,00 Eur.
5. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis - 10,00 Eur. Mokestis turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo.
6. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis - 180,00 Eur. Įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo.
7. Aukciono vykdymo vieta - Anykščių rajono savivaldybės administracija, Anykščiai, J. Biliūno g. 23, III aukštas Nr. 304.
8. Aukciono vykdymo data ir laikas - 2017 m. balandžio 11 d., 11.00 val.
9. Asmenys, ketinantys dalyvauti aukcionuose, dokumentus registruotis pateikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriui Anykščiai, J. Biliūno g. 23, 102 kab.
10. Aukcionų dalyvių registravimas - 2017 m. balandžio 10 d., 8.00-16.00 val.
11. Pastatų apžiūros laikas: 2017 m. balandžio 10 d. (įstaigos darbo metu).
12. Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui ir nekilnojamojo turto kainai sumokėti Nr. LT167182100000130648, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71816 (būtina nurodyti mokėtojo kodą).
13. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: LII - dirvožemio apsauga; VI - elektros linijų apsaugos zonos; XLIX - vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos; XXIX - paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos; XLVIII - šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos.
14. Aukcionas vykdomas tiesiogiai, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178, ir Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2016 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-210 patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu sąlygų tvirtinimo tvarkos aprašu.
15. Atsiskaitymo už aukcione įgytą pastatą terminas ir tvarka: nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 (trisdešimt) dienų nuo aukciono protokolo pasirašymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo;
16. Dėl nekilnojamojo turto apžiūros ar kitos informacijos kreiptis į Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausiąją specialistę Alvytą Vitkienę, tel. (8 381) 58 047, mob. tel. 8 610 13 791, el. p. alvyta.vitkiene@anyksciai.lt.

 

s