Kontaktai:  
J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai
Juridinių asmenų registras.
Kodas 188774637
Tel. (8 381) 58035,
faks. (8 381) 58088
El. paštas
info@anyksciai.lt
s
bck
2017 lapkritis
fow

s

Renginių kalendorius
P
A
T
K
P
Š
S
30
31
1
6
12
13
20
26
27
1
2
3
Visi
s

*print*Leidimai ir licencijos

 

 Savivaldybės išduoti leidimai ir licencijos

Informacija apie vienkartines licencijas 

Anykščių rajono savivaldybės išduotų ir galiojančių leidimų verstis mažmenine suskystintų naftos dujų prekyba sąrašas

Įmonės, turinčios Anykščių rajono savivaldybės išduotas ir galiojančias licencijas (leidimus) verstis nefasuotų naftos produktų prekyba (Degalinių sąrašas)

Anykščių rajono savivaldybės 2016 m.  išduotų leidimų verstis mažmenine ar didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais 

Anykščių rajono savivaldybės leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kuriems galiojimas buvo panaikintas 2016 metais, sąrašas

Anykščių rajono savivaldybės 2016 m. išduotų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholio gėrimais sąrašas 

Anykščių rajono savivaldybės išduotų ir 2016 m. liepos 1 d. galiojančių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais sąrašas 

Anykščių rajono savivaldybės 2016 metais papildytų ir (ar) patikslintų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais sąrašas

Anykščių rajono savivaldybės išduotų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurioms galiojimas buvo panaikintas ar sustabdytas 2016 m., sąrašas

Anykščių rajono savivaldybės išduotų ir 2016 m. liepos 1 d. galiojančių licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais sąrašas 

Anykščių rajono savivaldybės 2016 m. išduotų licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais sąrašas

Anykščių rajono savivaldybės 2016 metais papildytų ir (ar) patikslintų licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais sąrašas

Anykščių rajono savivaldybės išduotų licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, kurioms galiojimas buvo panaikintas 2016 m., sąrašas 

Anykščių rajono savivaldybės išduotų licencijų verstis šilumos tiekimo veikla sąrašas 

1. Pažymėjimas (leidimas) organizuoti renginį viešojoje vietoje
Renginio organizatorius, norintis Anykščių rajono viešojoje vietoje organizuoti renginį, Renginių organizavimo viešosiose vietose komisijai ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki renginio pateikia:
Prašymą, kuriame nurodoma: įmonės pavadinimas, kodas, adresas, telefono numeris, už renginį atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, numatomo renginio pavadinimas, pobūdis, data, laikas ir vieta, numatomas renginio dalyvių ir žiūrovų skaičius. Prie prašymo pridedamas renginio scenarijus ar programa;
Sutarčių su juridiniais ar fiziniais asmenimis dėl renginio teritorijos tvarkymo, renginio dalyvių saugumo užtikrinimo, renginio apsaugos, medicinos pagalbos teikimo kopijas;
Įrenginių išdėstymo schemą, suderintą su savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriumi, jei bus montuoja scena ar kiti įrenginiai;
Jei rengiant renginį prireiks įvažiuoti transporto priemonėms į pėsčiųjų zonas ar jas statyti šiose zonose, renginio organizatorius prašymą turi suderinti su savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriumi;
Jei renginio organizatorius pageidauja, kad renginio metu būtų apribotas eismas arba viešąją tvarką užtikrintų policijos pareigūnai, jis prašymą turi suderinti su Anykščių rajono policijos komisariatu.
Komisija gali įpareigoti renginio organizatorių pateikti kitus duomenis, reikalingus jos sprendimui pagrįsti.


2. Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas Anykščių rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose.
Reikalinga pateikti:
Paraišką (ar prašymą), kuriame nurodoma: juridinio asmens - įmonės pavadinimas, kodas, adresas, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas, vieta, kurioje prašoma išduoti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas, bei prekių asortimentas ar paslaugų rūšis; fizinio asmens - vardas, pavardė, telefonas, verslo liudijimo numeris ir veiklos rūšis, vieta, kurioje prašoma išduoti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas, ir prekių asortimentas ar paslaugų rūšis;
Fiziniai asmenys kartu su paraiška pateikia verslo liudijimo kopiją;
Juridiniai asmenys - įmonės registracijos pažymėjimo kopiją;
Leidimo-higienos paso ir (ar) maisto tvarkymo įmonės pažymėjimo kopiją, jeigu tų prekių prekybai arba teikiamoms paslaugoms teisės aktų nustatyta tvarka jie yra privalomi;
Įsigijimo dokumentų kopijas, jeigu prekiaujama eglutėmis ar jų šakomis;
Vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio dokumento originalą ar jo kopiją patvirtintą antspaudu.

3. Pažymėjimas (leidimas) įrengti vaizdinę (išorinę) reklamą ant Anykščių rajono savivaldybei priklausančių objektų ir jų užimamose teritorijose
Reikalinga pateikti:
Prašymą, nurodant norimą reklamos iškabinimo vietą, reklamos įrengimo pradžios ir pabaigos datą; reklamos iškabų skaičių.
Reklamos iškabos projektą (schemą), suderintą su Anykščių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriumi. Projekte (schemoje) turi būti nurodyti iškabos matmenys (aukštis, plotis);
Vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio dokumento originalą ar jo kopiją patvirtintą antspaudu.


s