Kontaktai:  
J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai
Juridinių asmenų registras.
Kodas 188774637
Tel. (8 381) 58035,
faks. (8 381) 58088
El. paštas
info@anyksciai.lt
s
bck
2017 liepa
fow

s

Renginių kalendorius
P
A
T
K
P
Š
S
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
7
9
10
11
12
17
18
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Visi
s

*print*Statinių projektiniai pasiūlymai

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus nuostatomis ir šio reglamento 4 priedu, informuojame visuomenę apie parengtus projektinius pasiūlymus žemės sklype kad. Nr. 3426/0003:256, esančiame Pavarių I kaime.
1. Statinių statybvietės adresas: Anykščių r. sav., Anykščių sen., Pavarių I k., sklypo kad. Nr. 3426/003:256
2. Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statybos rūšis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas esantis ūkininko sodyboje; Neypatingasis statinys; Nauja statyba
3. Visuomenės informavimo pagrindas: Gyvenamasis namas, kurio bendras plotas virš 200 m2
4. Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas: UAB „Vertės inovacija", Veslava Buiko, el. paštas veslava@gethouse.lt, tel. Nr. +370 641 84515
5. Statytojas: Asta Križanauskienė, el. paštas stasys@diamedica.lt
6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: nuo 2017-06-16 iki 2017-06-30 darbo valandomis adresu Algirdo g. 75, Vilnius. Informacija teikiama el.paštu veslava@gethouse.lt
7. Pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių galima teikti projektuotojui raštu adresu Algirdo g. 75, Vilnius ir el. paštu veslava@gethouse.lt per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
2. pasiūlymo teikimo datą;
3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais
8. Viešo susirinkimo data ir laikas: viešas susirinkimas įvyks 2017-07-03, 12 val. Anykščių rajono savivaldybės pastate, adresu J. Biliūno g. 23 (107 kabinetas), Anykščiai

Projektiniai pasiūlymai


Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR1.05.06:2010 „Statinio projektavimas" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus" nuostatomis, informuojame, kad yra parengti „Gyvenamojo namo (unikalus Nr. 4400-4084-4122) Šepetiškių g. 2, Anykščių m., Anykščių r.sav., statybos projektas" projektiniai pasiūlymai.
1. Visuomenės informavimo pagrindas:
Gyvenamasis namas, kurio bendras plotas virš 200 m2;
2. Statinių statybvietės adresas:
Šepetiškių g. 2, Anykščių m., Anykščių r.sav.;
žemės sklypo kadastrinis Nr. 3403/0022:93 Anykščių k.v.
3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamasis pastatas: 6.1. Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas - skirtas gyventi vienai šeimai; neypatingas statinys;
4. Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas:
Jolita Irena Paužuolienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1186, išduotas 2014 m. gruodžio mėn. 18 d, el.paštas anykarch@gmail.com tel.Nr.+370 677 60210
5. Statytojas:
Vigantas Šlaitas; gyvenamoji vieta: Šepetiškių g. 2, Anykščių m., Anykščių r.sav.; tel. +370 614 52037;
6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:
nuo 2017-06-16 iki 2016-06-30 darbo valandomis, adresu: Vilniaus g. 5, Anykščiai. Informaciją teikiama e.paštu anykarch@gmail.com ir tel. +370 677 60210. Susipažinimui skiriama ne mažiau kaip10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos.
7. Pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių galima teikti projektuotojui raštu adresu:
Vilniaus g. 5, Anykščiai, Anykščių r.sav., el.paštas anykarch@gmail.com , +tel.Nr.+370 677 60210 per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.
Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
1. vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais..
8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:
Viešasis susirinkimas įvyks 2017-06-30, 17 val. projektuotojos Jolitos Irenos Paužuolienės patalpose adresu: Vilniaus g. 5, LT-29145 Anykščiai.

Projektiniai pasiūlymai


PRANEŠIMAS

Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 37 straipsnio nuostatomis bei statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus" nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato - gyvenamojo namo Anykščių g. 26, Kurklių mstl., Kurklių sen., Anykščių r.sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

1. Statinių statybvietės adresas:
Anykščių g. 26, Kurklių mstl., Kurklių sen., Anykščių r.sav., žemės sklypo kadastr. Nr.3434/0001:269 Kurklių k.v.

2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai:
gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas - gyvenamasis namas, neypatingas statinys;

3. Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas:
Dalė Vileitienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1185, išduotas 2014 m. gruodžio mėn. 18 d, el.paštas vileitiene@gmail.com, tel.Nr.+370 615 46893
(projektavimo įmonės pavadinimas, įgalioto asmens, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, el. p. adresas ir tel. Nr.)

4. Statytojas:
Rokas Mačionis, gyvenamoji vieta: Anykščių g. 26, Kurklių mstl., Kurklių sen., Anykščių r.sav., tel. +370 648 38674
(fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, el. p. adresas ir tel. Nr.)

5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:
nuo 2017-05-18 iki 2017-05-31 darbo valandomis, adresu: J.Biliūno g.5, Anykščiai. Informaciją teikiama e.paštu vileitiene@gmail.com. ir tel. +370 615 46893. Susipažinimui skiriama dešimt darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos.
(susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, tel. Nr. ir laikas)

6. Pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių galima teikti projektuotojui raštu adresu: J. Biliūno g.5, Anykščiai, Anykščių r.sav., el.paštas vileitiene@gmail.com, tel.Nr.+370 615 46893 per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.
Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
2. pasiūlymo teikimo datą;
3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:
viešasis susirinkimas įvyks 2017-05-31, 17 val. projektuotojos Dalės Vileitienės patalpose adresu: J.Biliūno g. 5, LT-29113 Anykščiai..
(adresas, laikas)

Projektiniai pasiūlymai

 


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Visuomenės informavimo pagrindas:
Gyvenamasis namas, kurio bendras plotas virš 200 m2;
Statinio statybvietės adresas:
Anykščių r. sav., Traupio sen., Surdaugių k. 5
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas;
Projektuotojas:
UAB „Vertės inovacija", Veslava Buiko, el. p.: info@gethouse.lt, tel. Nr.: +370 622 73799;
Statytojas:
Ramūnas Noreika;
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Algirdo g. 75, Vilnius, tel. Nr.: +370 622 73799, laikas: iki 2017-04-26 d. 17val;
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2017-04-26 d. 17val., el. p.: linas@gethouse.lt;
Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai Projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
-  vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
-  pasiūlymo teikimo datą;
-  informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Viešo susirinkimo adresas ir laikas:
Nevėžio g. 9, Traupio sen., Anykščių r. sav. 2017 m. balandžio 27 d., 17 val.
 

Projektiniai pasiūlymai

Pritarimas projektiniam pasiūlymui


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Statinio projekto pavadinimas: „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1245 Gražumynas-Puntuko akmuo ruožo nuo 0,00 iki 2,04 km rekonstravimo su pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimu nuo 0,00 iki 2,04 km projektas (projekto pavadinimas projekto rengimo metu gali būti tikslinamas)"

Statinio statybvietės adresas: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1245 Gražumynas - Puntuko akmuo ruožas nuo 0,00 iki 2,03 km, esantis Anykščių sen., Anykščių raj.

Statinio paskirtis: susisiekimo komunikacijos (keliai)

Projekto rengėjas: AB „PANEVĖŽIO KELIAI" projekto vadovas Martynas Jokubauskis, el. pašto adresas: martynas.jokubauskis@paneveziokeliai.lt, tel. (+370) 615 75185, įgaliotas atstovo (Statytojo) VĮ „Utenos regiono keliai", galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus

Statytojas: VĮ „Utenos regiono keliai", Vyžuonų g. 53, 28141 Utena, el. pašto adresas: urk@urk.lt, tel. (+370) 389 61428

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas: susipažinti su projektiniais sprendiniais galima: AB „PANEVĖŽIO KELIAI" Projektavimo skyriuje, adresu Verkių g. 25c, Vilnius, taip pat Anykščių rajono savivaldybėje, adresu J. Biliūno g. 23 (107 kab.), Anykščiai nuo 2017 m. balandžio 5 d. iki 2017 m. balandžio 19 d., darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Informacija projekto vadovo teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., tel. (+370) 615 75185, el. p. martynas.jokubauskis@paneveziokeliai.lt.

Pasiūlymų teikimas: informacija priimama elektroniniu paštu martynas.jokubauskis@paneveziokeliai.lt arba raštu, adresu: Verkių g. 25c, 08223 Vilnius iki 2017 m. balandžio 19 dienos. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta: vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, teikiančiojo pasiūlymus adresas, telefono numeris, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešo susirinkimo data: Viešas susirinkimas įvyks 2017 m. balandžio 20 d. 12 val. Anykščių rajono savivaldybėje, adresu J. Biliūno g. 23 (posėdžių salėje, 3 aukšte), Anykščiai

Projektiniai pasiūlymai
 
s