Kontaktai:  
J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai
Juridinių asmenų registras.
Kodas 188774637
Tel. (8 381) 58035,
faks. (8 381) 58088
El. paštas
info@anyksciai.lt
s
bck
2017 lapkritis
fow

s

Renginių kalendorius
P
A
T
K
P
Š
S
30
31
1
6
12
13
20
26
27
1
2
3
Visi
s

*print*Vietinis ūkis

Informacija apie paskirtą viešąjį geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų (įskaitant ir paviršinių) tvarkytoją

Informacija apie vidutinį 2015 m. suvartoto geriamojo vandens kiekį

Vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano įgyvendinimo ataskaita 2015 m.

Anykščių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašas 

Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo priežiūros ir kontrolės komisija 

Seniūnijų gyventojams tiekiamo šalto vandens kainos subsidijavimas 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos 

Informacija apie patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planą

 2014 m. vasaros-2015 m. pavasario oro kokybės tyrimų Anykščių mieste ataskaita

Anykščių rajono aplinkos oro kokybės valdymo 2012-2016 metų programa

Ataskaita apie aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymą 2012-2013 m.

Ataskaita apie aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymą 2014-2015 m.

2016 m. maudyklų stebėsenos kalendorinis grafikas 

Kompostavimo aikštelėje priimamų atliekų datalus sąrašas 

Triukšmo prevencijos Anykščių rajono viešosiose vietose taisyklės

Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo schemos rengimas

Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo schema  

Regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaita (2016 m.) 

Regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaitos (2016-2017 m.) 

Regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitos (2013-2015 m.)

Regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaitos (2012-2013 m.)

Atliekų rūšiavimo rekomendacijos

Kompostui tinkamos atliekos

Didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelėje priimamų atliekų detalus sąrašas

Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės 

Metinės mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normos nekilnojamojo turto objektų kategorijoms 

Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai 

Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą taikymo tvarka 

Anykščių rajono savivaldybės stebimų papludimių vandens kokybės rezultatai

Fizinių asmenų lankymosi apribojimai miško valdose

Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijų pavedimas

Kompensacijų taikymo už komunalinių atliekų tvarkymą tvarkos aprašas

„Finansinės paramos, diegiant Anykščių rajone medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones, teikimo tvarkos aprašas" 

 

 

s