Kontaktai:  
J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai
Juridinių asmenų registras.
Kodas 188774637
Tel. (8 381) 58035,
faks. (8 381) 58088
El. paštas
info@anyksciai.lt
s
bck
2015 gruodis
fow

s

Renginių kalendorius
P
A
T
K
P
Š
S
30
6
7
14
16
19
20
21
22
23
24
25
28
29
30
1
2
3
Visi
s

*print*ES parama

 

INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMĄ PROJEKTĄ

 

Anykščių rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą ,,Anykščių Jono Biliūno gimnazijos pastato Anykščiuose, Liudiškių g. 49 atnaujinimas ( modernizavimas)".
Projekto įgyvendinimui skirta 2 519 818,02 Lt Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinės paramos lėšų, skirtų iš Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto ,,Aplinka ir darnus vystymasis" priemonės ,,Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu" projektams finansuoti.
Už paramos lėšas atliekami šie pagrindiniai darbai:
- apšiltinama 3794 m² pastato išorės sienų ir cokolinės pastato dalies;
- pakeičiama 20,43 m² lauko durų;
- apšiltinama 800 m² pastato sutapdinto stogo;
- apšiltinama 839,40 m² grindų ant grunto;
- modernizuojama pastato vidaus apšildymo sistema ir karšto vandens tiekimo sistema;
- modernizuojama pastato vidaus elektros instaliacija ir apšvietimo sistema;
- modernizuojama pastato mechaninė vėdinimo sistema, įrengiant rekuperacinę vėdinimo sistemą;
Anykščių rajono savivaldybės administracija prie projekto prisideda 1 190 000,00 Lt suma. Švietimo ir mokslo ministerija projektui skyrė 230 000,00 Lt valstybės biudžeto investicijų.
Už šias lėšas atnaujinamos gimnazijos klasės, koridoriai, administracijos patalpos. Pakeista dalis vidaus patalpų durų, atnaujinta grindų danga dalyje klasių ir koridorių, pakeisti vidaus šalto vandentiekio ir nuotekų tinklai, išdažytos patalpos. Atliekami virtuvės ir valgyklos patalpų remonto darbai. Įgyvendinant šį projektą, bus įrengta priešgaisrinė ir apsauginė signalizacijos, įrengti kompiuteriniai tinklai.
Projektą planuojama baigti įgyvendinti 2015 m. pradžioje.
Gimnazijos atnaujinimo ( modernizavimo) techninį darbo projektą parengė UAB ,,Konsulta" iš Vilniaus. Statybos remonto darbus gimnazijoje atlieka Anykščių įmonė - UAB ,,Anrestas".

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
PROJEKTO NR. VP3-2.2-ŠMM-04-R-91-006 ,,UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO STEIGIMAS VIEŠINTŲ MIESTELYJE" ĮGYVENDINIMAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija baigia įgyvendinti projektą ,,Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Viešintų miestelyje". Bendra projekto vertė - 790 389,00 Lt. Projekto įgyvendinimui skirtas Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas sudaro - 671 830,00 Lt, Savivaldybės įnašas šiam projektui - apie 118 559,00 Lt.
Projekto įgyvendinimo metu suremontuotos patalpos, kurių bendras plotas sudaro apie 391,40 kv. m. Kartu suremontuota laiptinė patekti į UDC patalpas. Atnaujintose ir perplanuotose patalpose įsikūrė vaikų darželis, miestelio biblioteka, bendruomenės patalpos, kompiuterių patalpa. Įrengti sanitariniai mazgai, pritaikyti žmonėms su negalia. Visos patalpos aprūpintos naujais baldais, kompiuterine įranga, o vaikų darželio patalpos - buitine technika ir žaislais.
Šio projekto įgyvendinimo metu taip pat suremontuota mokyklos sporto salė, kurios bendras plotas - 300 kv. m.: pakeisti langai, įrengta nauja grindų danga, sumontuoti nauji krepšinio skydai, įrengtas naujas sporto salės apšvietimas ir švieslentė. Naujai išdažytos sporto salės sienos ir lubos. Šalia sporto salės įrengta treniruoklių patalpa, kuri aprūpinta naujais treniruokliais. Persirengimo kambariai šalia sporto salės aprūpinti naujomis persirengimo spintelėmis.
Atnaujintomis patalpomis, sportiniu inventoriumi, nauja kompiuterine įranga galės naudotis tiek Viešintų pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai, tiek Viešintų miestelio bendruomenės žmonės.

 


PROJEKTO NR. VP3-2.2-ŠMM-04-R-91-005 ,,UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO STEIGIMAS KAVARSKO MIESTE" ĮGYVENDINIMAS


Anykščių rajono savivaldybės administracija baigia įgyvendinti projektą ,,Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Kavarsko mieste". Bendra projekto vertė - 784 000,00 Lt. Projekto įgyvendinimui skirtas Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas sudaro - 667 000,00 Lt. Savivaldybės įnašas šiam projektui sudaro apie 117 000,00 Lt.
Projekto įgyvendinimo metu suremontuotos patalpos, kurių bendras plotas sudaro apie 950 kv. m. Suremontuotose patalpose įsikūrė vaikų darželis, miesto biblioteka, bendruomenės patalpos. Visos šios patalpos aprūpintos naujais baldais, kompiuterine ir buitine įranga.
Universalaus daugiafunkcio centro patalpose taip pat įrengti dušai ir skalbykla bendruomenės nariams. Skalbyklos patalpos aprūpintos naujomis skalbimo ir džiovinimo mašinomis ir skalbinių lyginimo įranga. Įrengta treniruoklių patalpa, kurioje gali treniruotis aplinkinių vietovių jaunimas ir mokyklos mokiniai. Projekto lėšomis nupirkti nauji treniruokliai ir biliardo bei teniso stalai.


  

Anykščių rajono savivaldybės administracija sėkmingai įgyvendino „Pėsčiųjų ir dviračių tako Anykščių mieste ties „Anykščių šileliu" įrengimas" projektą. 

Anykščių rajono savivaldybės administracija sėkmingai įgyvendino „Pėsčiųjų ir dviračių tako Anykščių mieste ties „Anykščių šileliu" įrengimas" projektą.
Projektas įgyvendintas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" įgyvendinimo priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose".
2013 m. liepos 31 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra, Anykščių rajono savivaldybės administracija pasirašė Projekto Pėsčiųjų ir dviračių tako Anykščių mieste ties „Anykščių šileliu" įrengimas", projekto kodas Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-91-018, finansavimo ir administravimo sutartį. Bendra Europos Sąjungos finansuoto projekto vertė 306 205 Lt., iš jų 57 323 Lt. Anykščių rajono savivaldybės lėšos. Finansavimo intensyvumas - 81,28 proc. 2013 m. liepos 31 d. Anykščių rajono savivaldybė pasirašė rangos sutartį su UAB „Termotaupa", kuri atliko tako statybos darbus.
Projekto metu Anykščių mieste, Vilniaus gatvėje, šalia buvusių poilsio namų „Anykščių šilelis" (dabar „SPA Vilnius Anykščiai") , įrengtas apie 407 m ilgio trinkelių dangos pėsčiųjų dviračių takas, apšvietimas, mažoji infrastruktūra (suoliukai, šiukšlių dėžės, dviračių stovai). Takas sujungė Šventosios upės kairiojo kranto aktyvaus poilsio taką su pėsčiųjų ir dviračių taku Puntuko akmens link per Anykščių šilelį. Be to, projekto įgyvendinimas sukuriant naują viešąją infrastruktūrą sudarė puikias sąlygas privačioms investicijoms vystyti, teikiant apgyvendinimo, maitinimo, konferencijų organizavimo sveikatingumo, aktyvaus poilsio, kultūrines ir kitas veiklas. Šis takas buvo gyvybiškai svarbus, ypač duris atvėrusiam „SPA Vilnius Anykščiai".
 

 


 

 Baigta dalies kelio Mačionys - Kriokšlio k. -Rubikiai rekonstrukcija


 

INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMUS PROJEKTUS

Anykščių rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą ,,Anykščių Jono Biliūno gimnazijos pastato Anykščiuose, Liudiškių g. 49 atnaujinimas ( modernizavimas)".
Projekto įgyvendinimui skirta 2 194 020,00 Lt Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinės paramos lėšų iš Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto ,,Aplinka ir darnus vystymasis" priemonės ,,Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu".
Už paramos lėšas numatoma atlikti šiuos pagrindinius darbus:
- apšiltinti 3794 m² pastato išorės sienų ir cokolinės pastato dalies;
- pakeisti 20,43 m² lauko durų;
- apšiltinti 800 m² pastato sutapdinto stogo;
- apšiltinti 236,15 m² grindų ant grunto;
- modernizuoti pastato vidaus apšildymo sistemą ir karšto vandens tiekimo sistemą;
- modernizuoti pastato vidaus elektros instaliaciją ir apšvietimo sistemą;
- modernizuoti pastato mechaninę vėdinimo sistemą, įrengiant rekuperacinę vėdinimo sistemą;
Anykščių rajono savivaldybės administracija prie projekto planuoja prisidėti 1 190 000,00 Lt suma. Švietimo ir mokslo ministerija projektui skiria 230 000,00 Lt valstybės biudžeto investicijų.
Už šias lėšas numatoma atnaujinti dalį gimnazijos vidaus patalpų. Būtų pakeistos vidaus patalpų durys, atnaujinta grindų danga, pakeisti vidaus šalto vandentiekio ir nuotekų tinklai, išdažytos patalpos. Planuojama atlikti virtuvės ir valgyklos patalpų kapitalinį remontą. Įgyvendinant šį projektą, bus įrengta priešgaisrinė ir apsauginė signalizacijos, įrengti kompiuteriniai tinklai.
Projektą planuojama įgyvendinti iki 2014 m. pabaigos. 


 

Įgyvendintas pažeisto kraštovaizdžio atstatymo projektas

  Anykščių rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projekto ,,Praeityje ūkinės veiklos pažeisto kraštovaizdžio komponentų atstatymas Anykščių rajone (I etapas)" veiklas.
Norime priminti, kad pagal 2012 m. spalio 15 d. pasirašytą projekto finansavimo ir administravimo sutartį skirtas finansavimas 281 333,63 Lt: ES struktūrinių fondų lėšos - 267 266,94 Lt (95 procentai) ir 14 066,69 Lt pareiškėjo, Anykščių rajono savivaldybės administracijos, lėšos (5 procentai). Tai leido likviduoti 15 nenaudojamų, šeimininko neturinčių vandens gręžinių, Andrioniškio, Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Troškūnų seniūnijose bei sutvarkyti buvusio pesticidų sandėlio Troškūnų sen. Smėlynės kaime užterštą teritoriją.
Taip pat, projekto įgyvendinimo metu, pagal Anykščių rajono savivaldybės administracijos pateiktą papildomo finansavimo paraišką, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. D1-603 skirtas papildomas 336 775,00 Lt ES struktūrinių fondų lėšų finansavimas papildomoms projekto veikloms įgyvendinti.
Dėl papildomo finansavimo sėkmingai įgyvendintos ne tik planuotos atlikti veiklos, bet ir papildomai likviduoti ir 7 bešeimininkiai objektai, tai: Mokykla Juostininkų k. Troškūnų sen., Gyvenamasis namas Didžiosios g. Rubikių k. Anykščių sen., Amoniako saugykla Bikūnų k, Anykščių sen., Trąšų sandėlys Nemeirių k. Viešintų sen., Gyvenamasis namas Vytauto g. 6 Viešintose Viešintų sen., Prekybos centras Vaitkūnų k., Svėdasų sen., Svarstyklės su ūkio pastatu Padvarninkų k, Andrioniškio sen..
Bendra projekto vertė, įskaitant ir papildomas veiklas, yra 635 833,63 Lt, iš kurių ES struktūrinių fondų lėšos - 604 041,95 Lt ir 31 791,68 Lt Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.
Kadangi Anykščių, turinčių kurortinės teritorijos statusą, plėtra tiesiogiai priklausoma nuo esančio kraštovaizdžio ir jo komponentų, būtina likviduoti praeities ūkinės veiklos padarinius, praeityje užterštas teritorijas, apleistus ir nenaudojamus pastatus bei kitus aplinką žalojančius ir pavojų keliančius bešeimininkius objektus.
Tikimasi, kad įgyvendintas projektas ne tik leis atkurtuose Anykščių rajone teritorijose apsaugoti požeminį vandenį nuo galimos taršos, atstatyti praeityje ūkinės veiklos pažeisto kraštovaizdžio komponentus, atkurti pažeistą aplinką ir jos elementus, pašalinti neigiamą poveikį žmonių sveikatai, bet ir tiesiogiai prisidės prie Anykščių rajono darnios kurortinės plėtros, padidinant rajono rekreacinę vertę.


INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMĄ PROJEKTĄ

Anykščių rajono savivaldybės administracija baigia įgyvendinti projektą ,,Administracinės paskirties pastato Vilniaus g. 36, Anykščių m., Anykščių r. sav., atnaujinimas (modernizavimas)". Projekto įgyvendinimo metu atlikti šie pagrindiniai darbai: apšiltintas ir nauja danga uždengtas 401,00 m² ploto stogas, atnaujinta 65,64 m² stiklinė pastato stogo dalis, pakeista 156,27 m² langų ir vitrinų, įrengta 6,3 m² tambūro durų, apšiltinta 312 m² išorės sienų. Projekto įgyvendinimo metu taip pat atnaujinta vidaus apšildymo sistema, įrengta vėdinimo sistema renginių salėje, iš dalies atnaujinta elektros instaliacija ir apšvietimo sistema.
Projektui įgyvendinti buvo panaudota 473 800,00 Lt Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų. Savivaldybė prie šio projekto prisidėjo bendra 86 000,00 Lt suma. Savivaldybės lėšomis įrengtas pandusas neįgaliesiems patekti į pastatą, sutvarkyta nuogrinda apie pastatą, įrengtas pritaikytas neįgaliesiems sanmazgas, įrengta pastato žaibosauga, nutiestas naujas elektros kabelis į pastatą.
Įgyvendinus projektą, žymiai pagerėjo pastate dirbančių žmonių darbo ir renginiuose besilankančių miesto gyventojų sąlygos. Gerokai turėtų sumažėti šiluminės energijos sąnaudos apšildyti pastatą. Drąsiai galime pasakyti, kad projekto įgyvendinimo dėka pastatas tapo išoriškai gražesnis ir patrauklesnis. 


INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMĄ PROJEKTĄ

  


Šiuo metu yra įgyvendinamas projektas ,,Kelio Mačionys - Kriokšlio k. - Rubikiai rekonstrukcija. I etapas Mačionys - Kriokšlio k. II dalis 2,80 - 3,90 km". Projekto įgyvendinimo metu bus išasfaltuota 1.1 km ilgio kelio atkarpa ir poilsiautojai Kriokšlio k. poilsiavietę nuo Rubikių gyv. pusės galės pasiekti asfaltuotu keliu. Kelio rekonstrukcijos darbus atlieka viešąjį rangos darbų pirkimą laimėjusi AB Eurovia Lietuva. Rekonstrukcijos darbų vertė - 692,00 tūkst. Lt. Pagrindiniai kelio rekonstrukcijos darbai bus baigti š. m. rugpjūčio mėn.


 

Projektas Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-91-005 ,,Anykščių vaikų lopšelio - darželio ,,Spindulėlis" modernizavimas"

2011 m. rugpjūčio mėn. Anykščių rajono savivaldybės administracija pasrašė Finansavimo ir administravimo sutartį su viešąja įstaiga - Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto ,,Anykščių vaikų lopšelio - darželio ,,Spindulėlis‘ modernizavimas" finansavimo. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Savivaldybės privalomas įnašas šiam projektui - 220 095,00Lt. ES struktūrinių fondų finansavimas - 1 247 205,00 Lt. Be to, savivaldybė netinkamoms išlaidoms finansuoti ( administracinių patalpų, laiptinių ir kt. remontui) skyrė dar apie 204 000,00 Lt. Projekto lėšomis pilnai suremontuoti trys vaikų lopšelio - darželio ,,Spindulėlis" korpusai. Už projekto lėšas atnaujinti vaikų miegamieji ir žaidimo kambariai t. y. pakeista grindų danga, pakeistos durys, apšvietimo sistema, atlikta visų patalpų apdaila. Pilnai atnaujinti pastato sanitariniai mazgai, suremontuotas šiluminis punktas, ventiliacijos sistema. Atnaujintas baseinas ir pagalbinės baseino patalpos.
Už projekto lėšas nupirkti nauji baldai vaikų poilsio ir žaidimų kambariams. Projekto lėšomis finansuotas kompiuterinės technikos įsigijimas. Didžiąja dalimi atnaujinta darželio virtuvės įranga, nupirkta skalbimo ir džiovinimo mašinos, skalbinių lyginimo presas. Įgybendinus projektą žymiai pagerėjo vaikų ugdymo sąlygos, palengvėjo aptarnaujančio personalo darbas.


„Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto ,,Viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" finansavimo ir administravimo sutartį. Sėkmingai įgyvendinto projekto dėka sukurta viešoji turizmo infrastruktūra, sudarytos palankesnės sąlygos darniai turizmo ir aktyvaus poilsio plėtrai Anykščių regioniniame parke ir Šventosios kraštovaizdžio draustinyje. Projekto partneriai: Anykščių regioninio parko direkcija, Anykščių rajono savivaldybės administracija ir Valstybės įmonė Anykščių miškų urėdija.

Įgyvendinto projekto dėka poilsiautojai, keliaudami Šventosios upe, galės aktyviai ilsėtis ir susipažinti su gamtos bei kultūros vertybėmis. Įrengta 18 prieplaukų baidarėms su modernia infrastruktūra. Poilsiavietėse ir stovyklavietėse patogu atsipūsti arba apsistoti ilgesniam laikui.

Šventosios upės krantai turtingi gamtos ir kultūros vertybėmis, todėl pasirinkę šį maršrutą poilsiautojai galės susipažinti su atodangomis, rieduliais, piliakalniais, hidrologinėmis vertybėmis ir kita.

Ši infrastruktūra suteikia galimybę derinti labai įvairias turizmo ir poilsio rūšis: aktyvų, pažintinį, sveikatingumo, istorinį ir kultūrinį turizmą.

Kviečiame mylinčius gamtą ir aktyvų poilsį lankytojus keliauti Šventosios upe ir naudotis nauja infrastruktūra."

 

 


 PRADEDA VEIKTI NAUJOS ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖS
 

 Anykščių rajono savivaldybė baigė įgyvendinti projektą „Troškūnų miesto kompleksinė plėtra", pagal kurį buvo siekiama gerinti šio miesto gyvenimo kokybę, rekonstruoti Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios bernardinų vienuolyno nenaudojamo mokyklos pastato dalį, sutvarkyti miesto skvero aikštę ir miesto parką. Projektas buvo įgyvendintas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" įgyvendinimo priemonę VP-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas". Bendra Europos Sąjungos finansuojamo projekto vertė - 3.163.696 Lt, iš jų - 2.689.141,60 Lt yra Europos Sąjungos fondų lėšų suma.
Įgyvendintu projektu siekta pagerinti Troškūnų miesto gyvenimo kokybę, sudaryti kuo geresnes sąlygas bendruomenės veiklai. Projekto metu buvo renovuota 400 kv.m. Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios bernardinų vienuolyno apleista, nenaudojama pastato dalis, kuri buvo pritaikyta bendruomenės poreikiams įkuriant multifunkcinį centrą. Jame buvo įrengta bendruomenės susitikimų salė, sutvarkytose patalpose įsikurs sporto klubas „Ąžuolynas" bei krašto klubas „Malmaža". Miesto centre buvo sutvarkyta 2000 kv.m. aikštė ir prie miesto esantis 500 kv.m. parkas, kurį papuošė mažosios architektūros elementai. Visus rangos darbu atliko UAB „Irdaiva".
Įgyvendinus investicijas, buvo modernizuota Troškūnų miesto viešoji infrastruktūra, kuria gali naudotis tiek miesto gyventojai, tiek jų svečiai ar pravažiuojantys per Troškūnus. Įgyvendintas projektas pagyvins bendruomenės veiklą, sudarydamas sąlygas prasmingai leisti laisvalaikį, organizuoti kultūrinius ir sporto renginius. Modernizuotų objektų priežiūrą ir eksploataciją po projekto užtikrins Anykščių rajono savivaldybė.

 Anykščių rajono savivaldybė baigė įgyvendinti projektą „Kavarsko miesto kompleksinė plėtra", pagal kurį buvo siekiama modernizuoti viešąsias erdves Kavarsko mieste, pritaikant jas gyventojų poreikiams, gerinti bendruomeninę infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką. Projektas buvo įgyvendintas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" įgyvendinimo priemonę VP-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas". Bendra Europos Sąjungos finansuojamo projekto vertė - 785.530 Lt, iš jų - 726.615,25 Lt yra Europos Sąjungos fondų lėšų suma.
Įgyvendintu projektu siekta pagerinti Kavarsko miesto gyvenimo kokybę, sudaryti kuo geresnes sąlygas bendruomenės veiklai. Projekto metu buvo rekonstruotas Šv. Jono Krikštytojo Šaltinis, sutvarkyta jo aplinka bei sukurta viešoji poilsio zona, įrengtas Šaltinio gatvės dalies ir pėsčiųjų tako apšvietimas iki Šv. Jono Krikštytojo šaltinio, taip pat rekonstruota Šaltinio gatvės dalis. Visus rangos darbus atliko UAB „STATVA".
Įgyvendinus investicijas, buvo modernizuota Kavarsko miesto viešoji infrastruktūra, kuria gali naudotis tiek miesto gyventojai, tiek jų svečiai ar pravažiuojantys per miestelį. Įgyvendintas projektas pagyvins bendruomenės veiklą, sudarydamas sąlygas prasmingai leisti laisvalaikį, organizuoti kultūrinius ir sporto renginius. Modernizuotų objektų priežiūrą ir eksploataciją po projekto užtikrins Anykščių rajono savivaldybė.


 

 Įgyvendintas projektas „KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO - ANYKŠČIŲ MIESTO ISTORINĖS DALIES -REKONSTRUKCIJA, PRITAIKANT TURIZMO REIKMĖMS"
Anykščių rajono savivaldybės administracija baigė projektą „Kultūros paveldo objekto - Anykščių miesto istorinės dalies- rekonstrukcija, pritaikant turizmo poreikiams". Finansavimas projektui buvo skiriamas iš Europos regionines plėtros fondo, pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" įgyvendinimo priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose".
Projekto tikslas - skatinti viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą. Projekto metu buvo sutvarkyti ir įrengti šie objektai: S. Daukanto g. skveras (poilsio aikštelė su suoliuku, automobilių stovėjimo aikštele, žaliuoju plotu, fontanu); Sinagogos aikštės (poilsio aikštelė su suoliukais), Vaikų žaidimo aikštelė ties Šaltupio upeliu (aikštelė su žaidimo įranga); Dviratininkų aikštelės ties A. Baranausko g. ir Šaltupio g. sankryža (dviračių pastatymo ir dviratininkų poilsio aikštelė su dviračių stovais, suoliukais, žaliąja danga).

Projektas „Svėdasų miestelio kompleksinė plėtra"


Anykščių rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Svėdasų miestelio kompleksinė plėtra" (Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-91-036), kuris yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos valstybės biudžeto ir Anykščių rajono savivaldybės biudžeto.
Iki 2012 m. rugpjūčio 15 d. bus baigti Svėdasų kultūros namų pastato dalies sutvarkymo darbai įrengiant patalpas, skirtas bendruomenės renginiams, susirinkimams ir kitai veiklai. Modernizavus kultūros namų pastato dalį bus padidintas Svėdasų miestelio patrauklumas, sudarytos sąlygos aktyviai bendruomenės bei gyventojų veiklai (švenčių ir kitų laisvalaikio renginių organizavimui). Taip pat bus sutvarkyta aplinka aplink kultūros namų pastatą sukuriant patrauklią susitikimų, susirinkimų, švenčių ir kitų renginių organizavimo vietą atviroje lauko erdvėje. Planuojama sutvarkyti parką prie J. Tumo-Vaižganto paminklo. Miestelio gyventojams ir svečiams bus sukurta patraukli poilsiui-rekreacijai pritaikyta viešoji erdvė. Bendras šio projekto biudžetas - 950.157,00 Lt, iš kurių 85 proc. reikiamų lėšų skyrė Europos Sąjungos struktūriniai fondai.
Šiuo metu neišplėtota Svėdasų miestelio viešoji infrastruktūra stabdo ūkio plėtrą ir veiklų diversifikavimo galimybes, riboja kaimo gyventojų savirealizacijos poreikius ir turiningo laisvalaikio pasirinkimo galimybes.
Todėl šis projektas padės kompleksiškai gerinti gyventojų gyvenimo kokybę ir didinti teritorijos patrauklumą per viešųjų objektų ir paslaugų prieinamumą, kokybės gerinimą, jaukios aplinkos kūrimą. Projekto metu sukurta infrastruktūra bus pritaikyta judėjimo negalią turintiems asmenims. Projektas padės išlaikyti esamus bei pritraukti naujus investuotojus, tokiu būdu skatinant verslo konkurencingumą ir ūkio augimą.
Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas".

 Projektas „Kurklių II kaimo kompleksinė plėtra"

Anykščių rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Kurklių II kaimo kompleksinė plėtra" (Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-91-034), kuris yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos valstybės biudžeto ir Anykščių rajono savivaldybės biudžeto.
Iki 2012 m. rugpjūčio 15 d. bus suremontuotas Kurklių II kaimo bibliotekos pastatas apšiltinant ir suremontuojant pastato fasadą ir stogą, pakeičiant langus ir duris, modernizuojant inžinerines sistemas, atliekant vidaus patalpų remontą bei nupirkti nauji baldai. Taip pat bus sutvarkyta aplinka prie bibliotekos pastato įrengiant šaligatvius, privažiavimą prie pastato, automobilių stovėjimo aikštelę ir įrengta daugiafunkcinė sporto aikštelė su saugia danga bei tribūna žiūrovams. Bendras šio projekto biudžetas - 937.259,15 Lt, iš kurių 85 proc. reikiamų lėšų skyrė Europos Sąjungos struktūriniai fondai.
Tikimasi, kad kompleksiškai sutvarkius infrastruktūrą ja galės naudotis įvairius poreikius turinčios socialinės grupės. Įgyvendinus projektą bus pagerinta Kurklių II kaimo gyventojų viešoji infrastruktūra, bus sudarytos sąlygos stiprinti bendruomeniškumą, dalyvauti renginiuose, kurie bus organizuojami suremontuotose bibliotekos pastato patalpose. Kaimo gyventojams bus sudarytos sąlygos sportuoti naujai įrengtoje daugiafunkcinėje sporto aikštelėje. Atnaujinant Kurklių II kaimo viešąsias erdves ir viešąjį pastatą, bus gerinamas kraštovaizdis, tvarkoma aplinka.
Projektas prisidės prie nediskriminavimo principo dėl negalios ir amžiaus, nes rekonstruotas bibliotekos pastatas ir rekonstruota viešoji erdvė bus pritaikyta žmonėms su negalia, o kompleksiškai sutvarkyta infrastruktūra galės tenkinti įvairaus amžiaus žmonių poreikius.
Atnaujintos Kurklių II kaimo viešosios infrastruktūros ir viešojo bibliotekos pastato priežiūrą, eksploataciją ir tolimesnį palaikymą užtikrins Kurklių II kaimo seniūnija. Projekto metu Kurklių II kaimo atnaujintos viešosios infrastruktūros priežiūros finansavimą užtikrins Anykščių rajono savivaldybė, tam tikslui bus numatyti atitinkami finansiniai ištekliai.
Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas".

 

 

  Projektas „Leliūnų kaimo kompleksinė plėtra"
Anykščių rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Leliūnų kaimo kompleksinė plėtra" projektą „Leliūnų kaimo kompleksinė plėtra" (Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-91-033), kuris yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos valstybės biudžeto ir Anykščių rajono savivaldybės biudžeto.
Iki 2012 m. rugpjūčio 15 d. planuojama suremontuoti Leliūnų kultūros namų dalį pastato apšiltinant ir suremontuojant pastato fasadą ir stogą, pakeičiant langus ir duris, modernizuojant inžinerines sistemas, atliekant vidaus patalpų remontą. Taip pat bus sutvarkyta aplinka prie kultūros namų pastato įrengiant šaligatvius, teritorijos apšvietimą, suoliukus, šiukšliadėžes bei įrengiant daugiafunkcinę sporto aikštelę su saugia danga, apšvietimu bei tribūna žiūrovams. Bendras šio projekto biudžetas - 931.568,68 Lt, iš kurių 85 proc. reikiamų lėšų skyrė Europos Sąjungos struktūriniai fondai.
Šiuo metu pagrindinė Leliūnų kaimo problema - nepakankamas gyvenamosios aplinkos patrauklumas, nepatenkinama viešųjų pastatų ir bendruomeninės infrastruktūros būklė. Įgyvendinus projektą bus pagerinta Leliūnų kaimo gyventojų viešoji infrastruktūra, bus sudarytos sąlygos stiprinti bendruomeniškumą, dalyvauti renginiuose, kurie bus organizuojami suremontuotuose kultūros namuose, jaunimui bus sudarytos sąlygos sportuoti naujai įrengtoje daugiafunkcinėje sporto aikštelėje. Atnaujinant Leliūnų viešąsias erdves ir viešąjį pastatą bus gerinamas kraštovaizdis, padidės teritorijos patrauklumas, bus sudarytos prielaidos gyventojų veiklos diversifikacijai, miestelio svečių ir investuotojų pritraukimui.
Projektas prisidės prie nediskriminavimo principo dėl negalios ir amžiaus, nes rekonstruotas kultūros namų pastatas ir rekonstruota viešoji erdvė bus pritaikyta žmonėms su negalia, o kompleksiškai sutvarkyta infrastruktūra galės tenkinti įvairaus amžiaus žmonių poreikius.
Projekto metu atnaujintos Leliūnų kaimo viešosios infrastruktūros ir viešojo kultūros namų pastato priežiūrą, eksploataciją ir tolimesnį palaikymą užtikrins Leliūnų seniūnija. Projekto metu Leliūnų kaimo atnaujintos viešosios infrastruktūros priežiūros finansavimą užtikrins Anykščių rajono savivaldybė, tam tikslui bus numatyti atitinkami finansiniai ištekliai.
Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas".

 

 

Anykščių rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu - Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia - baigė projektą „Apžvalgos aikštelės įrengimas Anykščių Šv. Mato bažnyčios bokšte" . Projektas buvo finansuojamos pagal Lietuvos 2007 - 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros paslauga plėtra regionuose. Įgyvendinus šį projektą Anykščių šv. Mato bažnyčios dešiniajame bokšte (31,5 m. aukštyje) įrengta 33, 5 kvadratinių metrų apžvalgos aikštelė. Apžvalgos aikštelės įrengimo projektą parengė UAB „Panprojektas", statybos darbus atliko - UAB „Anrestas".
Anykščių šv. Mato bažnyčia - kultūros paveldo objektas, ji yra aukščiausia dvibokštė bažnyčia Lietuvoje, bokštai siekia 79 metrus. Pritaikytas lankymui bažnyčios bokštas leis plėtoti viešąją poilsio infrastruktūrą, skatins turizmą, tinkamai naudojant kultūros paveldo objektą.

 

 

 Anykščių rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą „Ažuožerių kaimo kompleksinė plėtra" (Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-91-017), kuris buvo finansuotas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos valstybės biudžeto ir Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.
Projektas buvo įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas".
Projekto įgyvendinimo metu buvo rekonstruotas viešasis pastatas (buvęs vaikų darželis), sutvarkyta A. Vienuolio-Žukausko sodybvietė, šalia esantis parkas, įrengtas sporto aikštynas, rekonstruota A. Vienuolio gatvė (nuo Sodų gatvės iki sporto aikštyno). Sutvarkytose patalpose bus galima rengti koncertus, seminarus, organizuoti renginius; įrengtame sporto aikštyne - įvairias sporto šventes ir varžybas. Sutvarkyta aplinka Ažuožerių kaimo žmonės galės naudotis kaip poilsio zona. Pagerinta infrastruktūra naudosis kaimo bendruomenė, kiti gyventojai bei turistai.
Bendras projekto biudžetas - 1.396.749,00 Lt, iš kurių 1.291.992,82 Lt sudarė Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas ir valstybės biudžeto lėšos.


 

Anykščių rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą „Andrioniškio miestelio kompleksinė plėtra" (Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-91-016), kuris buvo finansuotas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos valstybės biudžeto ir Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.
Projektas buvo įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas".
Projekto įgyvendinimo metu buvo rekonstruotas Andrioniškio viešosios bibliotekos pastatas, sutvarkyta aplinka aplink pastatą, įrengta pėsčiųjų perėja, atnaujinta miestelio aikštė, rekonstruota esama automobilių aikštelė bei įrengta vaikų žaidimų aikštelė, pėsčiųjų takai, apšvietimas. Suremontuotose patalpose bus galima rengti koncertus, seminarus, parodas, organizuoti renginius. Sutvarkyta aplinka, įrengta miestelio aikšte Andrioniškio miestelio žmonės galės naudotis kaip poilsio zona, kurioje bus galima pailsėti ir pabendrauti, o vaikai galės žaisti įrengtoje žaidimų aikštelėje. Modernizuota ir įrengta infrastruktūra naudosis Andrioniškio gyventojai, miestelio svečiai bei turistai.
Bendras projekto biudžetas - 710.905,00 Lt, iš kurių 657.587,12 Lt sudarė Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas ir valstybės biudžeto lėšos.

 

Anykščių rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą „Burbiškio kaimo kompleksinė plėtra" (Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-91-022), kuris buvo finansuotas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos valstybės biudžeto ir Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.
Projektas buvo įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas".
Projekto įgyvendinimo metu buvo rekonstruota Burbiškio kultūros namų pastato dalis, pritaikant bendruomenės poreikiams, įrengtas parkas, poilsio zonos šalia modernizuoto pastato, taip pat įrengtas sporto aikštynas ir Rubikių gatvės apšvietimas. Atnaujintose kultūros namų pastato patalpose bus galima rengti koncertus, seminarus, organizuoti renginius; įrengtame sporto aikštyne bus galima rengti įvairias sporto šventes ir varžybas. Sutvarkyta aplinka Burbiškio kaimo žmonės galės naudotis kaip poilsio zona, kurioje bus galima pailsėti ir pabendrauti, o įrengtas Rubikių gatvės apšvietimas prisidės prie kaimo gyventojų saugumo. Modernizuota ir įrengta infrastruktūra naudosis Burbiškio kaimo bendruomenė, kiti gyventojai bei turistai.
Bendras projekto biudžetas - 1.419.223,00 Lt, iš kurių 1.312.781,27 Lt sudarė Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas ir valstybės biudžeto lėšos.


Anykščių rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą „Traupio miestelio kompleksinė plėtra" (Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-91-019), kuris buvo finansuotas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos valstybės biudžeto ir Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.
Projektas buvo įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas".
Projekto įgyvendinimo metu buvo rekonstruotas viešasis administracinis pastatas, sutvarkyta aplinka, įrengta poilsio zona, sporto aikštelė. Suremontuotose patalpose bus galima rengti koncertus, seminarus, organizuoti renginius; įrengtoje sporto aikštelėje bus galima ne tik sportuoti, bet ir rengti įvairias sporto šventes ir varžybas. Įrengtoje poilsio zonoje Traupio miestelio gyventojai galės pailsėti ir pabendrauti vieni su kitais. Pagerinta infrastruktūra naudosis tiek Traupio miestelio gyventojai, tiek svečiai ir turistai.
Bendras projekto biudžetas - 1.714.976,00 Lt, iš kurių 1.586.352,80 Lt sudarė Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas ir valstybės biudžeto lėšos.
 

 

Anykščių rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą „Viešintų miestelio kompleksinė plėtra" (Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-91-018), kuris buvo finansuotas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos valstybės biudžeto ir Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.
Projektas buvo įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas".
Projekto įgyvendinimo metu buvo rekonstruota Viešintų kultūros centro pastato dalis, pritaikant ją bendruomenės poreikiams, sutvarkyta aikštė šalia kultūros centro pastato, sutvarkytas miestelio parkas, jame įrengtos rekreacinės zonos. Sutvarkius kultūros centro patalpų dalį bei jas pritaikius bendruomenės poreikiams, miestelio gyventojai galės rengti koncertus, seminarus, leisti laisvalaikį, organizuoti renginius. Sutvarkius automobilių stovėjimo aikštelę, privažiavimo kelią, aikštę, parką bei rekonstravus šaligatvį pagerėjo Viešintų miestelio gyventojų bendruomeninės infrastruktūra ir gyvenamoji aplinka. Modernizuota infrastruktūra ir sutvarkyta aplinka naudosis Viešintų miestelio gyventojai, svečiai bei turistai.
Bendras projekto biudžetas -1.268.184,00 Lt, iš kurių 1.173.070,20 Lt sudarė Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas ir valstybės biudžeto lėšos.


 


 

 
 
 
 
 
 
 

 

Anykščių rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą „Mačionių kaimo kompleksinė plėtra" (Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-91-021), kuris buvo finansuotas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos valstybės biudžeto ir Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.
Projektas buvo įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas".
Projekto įgyvendinimo metu buvo rekonstruota Mačionių klubo pastato dalis, sutvarkyta aplinka aplink pastatą, įrengtas sporto aikštynas. Atnaujintose patalpose bus galima rengti koncertus, seminarus, kitus renginius; sporto aikštyne bus galima organizuoti įvairias sporto šventes ir varžybas. Sutvarkyta aplinka Mačionių kaimo žmonėms tarnaus kaip poilsio zona, kurioje bus galima pailsėti ir pabendrauti. Visa naująja infrastruktūra naudosis Mačionių kaimo bendruomenė ir kiti gyventojai bei turistai.
Bendras projekto biudžetas - 1.873.684,00 Lt, iš kurių 1.733.157,70 Lt sudarė Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas ir valstybės biudžeto lėšos.

 


ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE- ELEKTRONINĖ DEMOKRATIJA
Anykščių rajono savivaldybė baigia įgyvendinti projektą „Elektroninių priemonių, skirtų įtraukti gyventojus į demokratijos procesus, diegimas Anykščių rajono savivaldybėje" pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems" VP2-3.1-IVPK-05-R priemonės „Elektroninė demokratija: regionai". Projekto kodas - VP2-3.1-IVPK-05-R-91-001.
Projektui įgyvendinti skirta 173596,00 Lt iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto finansavimas sudaro iki 100 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto vykdytojo įnašas nenumatomas.
Anykščių rajono savivaldybėje įdiegtos elektroninės demokratijos priemonės didins savivaldybės veiklos skaidrumą, užtikrins gyventojams aktualios informacijos prieinamumą, galimybę išreikšti savo nuomonę, kelti problemas ir teikti pasiūlymus internetu. Nuo šiol kiekvienas rajono savivaldybės Tarybos posėdis bus transliuojamas tiesiogiai ( kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį nuo 10 val.). Savivaldybės internetinėje svetainėje www.anyksciai.lt bus galima peržiūrėti paskutinių dviejų Tarybos posėdžių vaizdo įrašus. Problemų žemėlapyje bus matomos rajono teritorijoje esančios didžiausios problemos (remontuojamos gatvės, nuvirtę medžiai, duobės, kliūtys gatvėse ir kt.). Beje, apie įvykius rajono teritorijoje galės pranešti ir patys gyventojai, o po to stebėti, kaip savivaldybės darbuotojai šalina problemas (apie pokyčius informuos skirtingų spalvų vėliavėlės). Elektroninės demokratijos priemonės „e-skundas" ir „e-peticija" leis gyventojams internetu pateikti skundus arba peticiją ir gauti informaciją apie priimtus sprendimus. Teikti informaciją internetu gyventojams nebus sunku, reikės tik prisijungti prie elektroninės bankininkystės arba prie VAIISIS (Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistema ) sistemos.
Atnaujinta Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainė leidžia naudotis neįgaliesiems, kas užtikrina nediskriminavimo principą.
Šios įdiegtos naujovės leis lengviau integruoti piliečius į sprendimų priėmimo procesą, skatins pačius gyventojus aktyviau domėtis ir dalyvauti miesto ir rajono bendruomenės veikloje bei naudotis informacinės visuomenės teikiamomis galimybėmis nė nevykstant į savivaldybę.


EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINĖ PARAMA MOKYKLŲ RENOVACIJAI

Anykščių rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą ,,Anykščių rajono Kavarsko vidurinės mokyklos pastato rekonstrukcija ir energetinių charakteristikų gerinimas". Projektui įgyvendinti buvo panaudota 2 865 768,00 Lt. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos lėšų. Už minėtas lėšas pakeista 879,68 m² langų ir lauko durų, apšiltinta 3625 m² išorės sienų, rekonstruota 2473 m² stogo, apšiltinta 1505 m² I - o aukšto grindų, rekonstruotos apšildymo ir vėdinimo sistemos. Įrengta nauja nuogrinda aplink mokyklos pastatą.
Įgyvendinant projektą, atlikti ir kiti būtini atlikti darbai, tačiau tiesiogiai nesusiję su energijos išteklių taupymu. Suremontuoti įėjimo laiptai ir įrengtas pandusas neįgaliesiems. Įrengti du keltuvai neįgaliesiems. Pakeistos senojo mokyklos korpuso stogo konstrukcijos ir įrengta nauja stogo danga. Rekonstruoti vidaus karšto ir šalto vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai. Suremontuota dalis mokyklos pastato laiptinių ir koridorių. Įrengta apsauginė signalizacija. Taip pat visiškai rekonstruotos maisto ruošimo ir valgyklos patalpos, sumontuota nauja virtuvės įranga. Anykščių rajono savivaldybė šiems tikslams skyrė daugiau kaip 1 mln. 200 tūkst. Lt. Be to, šiam projektui įgyvendinti skirta 230 tūkst. Valstybės biudžeto lėšų.
Įgyvendinus projektą, žymiai pagerėjo mokinių mokymosi ir mokytojų darbo sąlygos. Mokyklos direktorė Genovaitė Leitienė džiaugiasi, kad žymiai sumažėjo šilumos poreikis patalpų apšildymui, kas leis sutaupyti nemažai šildymui išleidžiamų lėšų. Neatpažįstamai pasikeitė mokyklos pastato estetinis vaizdas.


 
 ES LĖŠOS MOKYKLŲ RENOVACIJAI

PROJEKTAI, KURIŲ ĮGYVENDINIMUI PANAUDOJAMA ES FONDŲ FINANSINĖ PARAMA


Anykščių rajono savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti projektą ,,Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės transporto infrastruktūros objektų rekonstrukcijos ketvirtasis etapas". 2010 m. spalio mėn. pasirašyta trišalė projekto Finansavimo ir administravimo sutartis tarp Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Transporto investicijų direkcijos ir Anykščių rajono savivaldybės administracijos. Bendra projekto vertė- 5 234 419,00 Lt. Privalomas Anykščių rajono savivaldybės įnašas - 235 548,85 Lt. Projektas ,,Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės transporto infrastruktūros objektų rekonstrukcijos ketvirtasis etapas" numatomas įgyvendinti 2010 - 2011 m. Numatoma rekonstruoti šias Anykščių miesto gatves: Ukmergės g., Eglėkalnio g., J. Tumo - Vaižganto g., Švyturio g., Spartako g., Šaltinio g. dalį, Vilties g. dalį, J. Basanavičiaus g. dalį tarp Mindaugo ir Šaltupio gatvių Anykščių mieste ( pk 2+40 iki pk 7+36). Anykščių raj. seniūnijose numatoma rekonstruoti šias gatves: Elmos g. N. Elmininkų gyv., Klaibūnų k. g. Traupio sen. ( II -as etapas), Smėlynės g. Troškūnų sen., Kelio dalį Anykščiai - Storiai per Liudiškių k., Kelio dalį Mačionys - Rubikiai Skiemonių sen. ( II etapas). Bendras numatomų rekonstruoti gatvių ilgis- 8,36 km.


Apžvalgos aikštelė Anykščių Šv. Mato bažnyčios bokšte

Anykščių rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu - Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia - vykdo projektą „Apžvalgos aikštelės įrengimas Anykščių Šv. Mato bažnyčios bokšte". Projektas finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros paslaugų plėtra regionuose".Vykdant šį projektą iki 2011 m. spalio 1 d. Anykščių Šv. Mato bažnyčios dešiniajame bokšte 31,5 aukštyje bus įrengta 33,5 kv.m. apžvalgos aikštelė. Šiuo metu numatomos apžvalgos aikštelės įrengimo vietoje atlikti archeologiniai tyrimai, kuriuos vykdė UAB „Kultūros vertybių paieška" archeologai R. Jarockis, E. Butėnas. Aikštelės įrengimo statybos darbus vykdo UAB „ANRESTAS". 

2008 m. - 2011 m. Anykščių rajono savivaldybės administracijos įgyvendinto 2007 - 2013 m. Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto Nr. LLI-006 „Darnus tarpregioninis bendradarbiavimas siekiant didinti eismo saugumą Lietuvos ir Latvijos pasienyje", rezultatai:
- dalies J. Basanavičiaus g. rekonstrukcija (426 kv. metrai);
- paženklinti 2588 kv. metrai Anykščių miesto gatvių (528 kv. m. - polimetine medžiaga; 2060 kv. m. - dažais su šviesą atspindinčiais stiklo rutuliukais);
- kartu su projekto partneriais vykdytos 4 akcijos visuomenei.
 


Policininkas ,,Bebras" mokė vaikus saugaus eismo

Anykščių rajono savivaldybės administracija įgyvendina 2007 - 2013 m. Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą LLI-006 „Darnus tarpregioninis bendradarbiavimas siekiant didinti eismo saugumą Lietuvos ir Latvijos pasienyje“.
Rugpjūčio 7-8 d. keturiuose Anykščių vaikų lopšeliuose-darželiuose vyko renginiai apie saugų eismą ir pirmąją pagalbą. Viktorinas vaikams saugaus eismo tema organizavo Anykščių rajono policijos komisariato Prevencijos poskyrio specialistės Lina Strazdienė ir Dalė Bražionytė. Viktorinų nugalėtojams prizus teikė „Bebras - policininkas“.
      Renginiuose dalyvavo ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos Anykščių rajono komiteto jaunimo grupės savanoriai. Jie pasakojo vaikams apie Raudonojo Kryžiaus Draugijos veiklą, kaip suteikti pirmąją pagalbą ištikus nelaimei, mokė būti atidiems tiek namuose, tiek gatvėje, dalino knygutes ir lipdukus. Visi vaikai iš „Bebro - policininko“ gavo atšvaitus, kuriuos  prižadėjo prisisegti ant drabužių einant į darželį.

   


     

Anykščių rajono savivaldybės administracija įgyvendina 2007 - 2013 m. Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą Nr. LLI-006 „Darnus tarpregioninis bendradarbiavimas siekiant didinti eismo saugumą Lietuvos ir Latvijos pasienyje“ ir nuo rugpjūčio 25 d. vykdo Anykščių miesto gatvių ženklinimo darbus.   Ženklinimo darbus atlieka UAB „Kasandros grupė“. Pagal minėtą projektą rugsėjo 1 d. „Policininkas - bebras“ prie mokyklų esančių pėsčiųjų perėjų kartu su Anykščių rajono policijos komisariato pareigūnais mokė vaikus teisingai pereiti gatves, būti atidiems gatvėse ir dalino atšvaitus.


     


Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2007 – 2013 metų programos lėšomis dalinai finansuojamas projektas
LLII – 100 „Švaresnės aplinkos ir rekreacijai pritaikyto kraštovaizdžio kūrimas rytiniame Latvijos-Lietuvos pasienio regione“/“Investicijos aplinkos gražinimui“

2010 m. sausio 15 d. buvo pasirašyta projekto LLII – 100 „Švaresnės aplinkos ir rekreacijai pritaikyto kraštovaizdžio kūrimas rytiniame Latvijos-Lietuvos pasienio regione“/“Investicijos aplinkos gražinimui“ finansavimo sutartis. Projektas  dalinai  finansuojamas  Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2007 – 2013 metų programos lėšomis bei Anykščių rajono savivaldybės administracijos bei kitų partnerių iš Latvijos ir Lietuvos savivaldybių lėšomis.
Projekto apimtis – 155214,00 eurų, iš kurių paramos lėšos yra 131931,90 eurų (85 proc. projekto sumos). Anykščių rajono savivaldybės administracijai tenkanti bendra projekto vertė – 16018,00 eurų arba 55306,00 litų. Anykščių rajono savivaldybės administracija daliniam šio projekto finansavimui skyrė 2402,00 eurų arba 8293,00 litų. Įgyvendinus projektą, pusė Savivaldybės piniginio įnašo bus grąžinta iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
Projekto tikslas – sukurti švaresnes ir žalesnes bendruomenes Latvijos ir Lietuvos pasienio regionuose, padidinti jų patrauklumą gyvenimui ir lankymuisi.
Šio projekto įgyvendinimo metu bus išvalytas Anykščių miesto parke esantis 0,23 ha tvenkinys, iškirsti parko teritorijoje esantys menkaverčiai krūmai, sutvarkyta parko teritorija, išvežta 4 kub. m. šiukšlių, pasodinti 24 daugiamečiai augalai, pastatytos šiukšliadežės ir kt. Projekto metu vyks 2 Anykščių miesto parko tvarkymo akcijos, jaunimo susitikimai/diskusijos aplinkos išsaugojimo tematika, tarptautinės jaunimo stovyklos, susitikimai su projekto partneriais Latvijoje ir Lietuvoje.

Elektroninis laikraštis apie žaliasias investicijas

 Projekto įgyvendinimo akimirkos

Nuotraukos „Miesto parko tvenkinys prieš valymo darbus. 2010 m. balandžio mėn.“


Nuotraukos „Talka miesto parke. 2010 m.  balandžio mėn. 30“


Nuotraukos „Jaunimo iniciatyvinės komandos susitikimai.  2010 m. kovo mėn.“

Nuotrauka „Jaunimo stovykla Kupiškyje 2010 m. rugpjūčio 27-29 d.“

Įgyvendinant Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą Nr. LLII-100 „Švaresnės aplinkos ir rekreacijai pritaikyto kraštovaizdžio kūrimas rytiniame Latvijos-Lietuvos pasienio regione“/“Investicijos aplinkos gražinimui“ nuo rugpjūčio 31 d. vyksta Anykščių miesto parko tvenkinio valymo darbai. Darbus atlieka UAB „Kurklių karjeras“. Pasibaigus darbams bus išvalyta 0.23 ha ploto tvenkinio teritorija, pasodinti daugiamečiai krūmai, pastatytos šiukšlių dėžės. Spalio mėn. vyks miesto parko teritorijos tvarkymo akcija, kurioje dalyvaus Anykščių rajono jaunimas ir projekto partneriai iš Latvijos.

jaunimo grupės susitikimas 2010 09 06Anykščių miesto parkas 2010 09 27Menkaverčių krūmų kirtimo darbai Anykščių miesto parkeMiesto parko teritorija pasibaigus  tvenkinio valymo ir krūmų kirtimo darbamsMiesto parko teritorija po krūmų kirtimo darbųMiesto parko teritorija prieš krūmų kirtimo darbus


Rudeninė talka 2010 m. spalio 8 d. Anykščių miesto parke.
Talkoje dalyvavęs jaunimas, savivaldybės darbuotojai ir svečiai iš Latvijos rinko šiukšles, grėbė lapus, pasodino
40 daugiamečių augalų, pastatytė 3 šiukšliadėžes. Pasibaigus talkai visi vaišinosi kareiviška koše.


 

Spalio 20 d. Kraslavoje, Latvijoje įvyko Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto LLII-100 „Creating cleaner and greener communities in Latvian-Lithuanian eastern border regions“/ „Green Investments“ (Švaresnės aplinkos ir rekreacijai pritaikyto kraštovaizdžio kūrimas rytiniame Latvijos-Lietuvos pasienio regione/ Investicijos aplinkos gražinimui)  valdymo komiteto posėdis ir baigiamasis projekto renginys.
Projektas suvienijo  10 partnerių iš Latvijos ir Lietuvos.Pagrindinis projekto partneris – euroregiono „Ežerų kraštas“ Latvijos biuras. Projekte dalyvavo ir euroregiono „Ežerų kraštas“ Lietuvos biuras. Projekto tikslas – 8 - iose euroregiono „Ežerų kraštas“ Latvijos ir Lietuvos pasienio bendruomenių teritorijose sukurti patrauklią ir tvarią gyvenamąją aplinką.
Projekto vadovė Laila Vilmane kalbėjo apie nuveiktus darbus, pristatė ir apibendrino projekto rezultatus. Projekto partneriai - Ludzos, Rezeknės, Agluonos, Kraslavos, Utenos, Anykščių, Kupiškio rajonų bei Rezeknės miesto savivaldybės kartu su bendruomenėmis savo teritorijose -  skveruose, parkuose tvarkė aplinką, sodino medžius, bei gėles, statė suoliukus, šiukšliadėžes, informacinius stendus, valė tvenkinį, tvarkė vasaros estrados bei pilies teritorijas. Taip buvo kuriama patrauklesnė aplinka 11-yje viešų erdvių, iš viso 8,7 ha teritorijoje. Surinkta 166 kubiniai metrai atliekų, pasodinta 2 622 daugiamečiai augalai,  aplinkos tvarkymo akcijose dalyvavo 800 dalyvių. Buvo organizuoti 3-jų dienų mokymai jaunimui apie „žalių“ bendruomenių kūrimą ir jų plėtrą, organizuotas tarptautinis forumas „Žalios bendruomenės ir žalios technologijos“.
Projekto veiklas vainikavo baigiamasis renginys Kraslavoje – „Ežerų krašto“ alėjos,  37 šermukšnio medžių sodinimo akcija. Joje dalyvavo projekto partneriai iš Lietuvos ir Latvijos bei euroregiono „Ežerų kraštas“ nariai iš Baltarusijos. Šia akcija, kurioje dar ir atidengtas paminklinis akmuo, Kraslavoje,  būtent čia gimė idėja steigti euroregioną, įamžinta trijų šalių draugystė bei ketinimai tęsti  ir plėsti bendradarbiavimą tarp euroregiono partnerių.  
2010 m. spalio 30 d. baigiamos vykdyti ir visos su minėtu projektu susijusios veiklos Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje.INFORMACIJA  APIE TRAUPIO MOKYKLOS REKONSTRUKCIJOS DARBUS


      Anykščių rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti  projektą ,,Anykščių rajono Traupio pagrindinės mokyklos pastato renovacija ( rekonstrukcija) ir energetinio ūkio modernizavimas“. Projektui finansuoti buvo skirta 1 609 557,00 Lt. Iš šios sumos 1 528 235,00 Lt. finansinė parama, kurią sudaro 1 298 999,75 Lt.  Europos Sąjungos lėšos ir 229 235,25 Lt. Valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos. Savivaldybės įnašas – 81 322,00 Lt.
     Už šias lėšas buvo atlikti  šie pastato rekonstrukcijos darbai: pakeista 343,80 kv. m. langų, 11,91 kv. m. lauko durų, apšiltinta 654  kv. m. grindų ant grunto, apšiltinta 1094,00 kv. m. išorės sienų ir 167,22 kv. m. cokolinės pastato dalies. Rekonstruota apšildymo sistema, įrengta ventiliacija sporto salėje. Darbai baigti.  Rekonstrukcijos darbus atliko UAB ,,Anrestas“, UAB ,,Jarimpekso statyba“,  UAB ,,Termotaupa“. Pastatas pripažintas tinkamu naudoti.
 


     Anykščių rajono savivaldybės administracija baigia įgyvendinti  projektą ,,Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės transporto infrastruktūros objektų rekonstrukcijos trečiasis etapas“ Projektas finansuojamas ES  struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Europos Sąjungos lėšos – 1 632 988,62 Lt. Valstybės biudžeto lėšos – 201 722,12 Lt. Anykščių rajono savivaldybės įnašas – 86 452,34 Lt. . Projekto įgyvendinimo metu  jau  rekonstruotos  penkios   Anykščių miesto gatvės ir aštuonios seniūnijų gatvės.
Rekonstruotos šios Anykščių miesto gatvės: Lakštingalų g., Marčiupio g., Šlavės g., P. Rimšos g., Vorutos g. Dėl to, kad kol kas nepakloti nuotekų tinklai, liko nerekonstruota Muziejaus g. Šią  gatvę numatoma  baigti rekonstruoti 2010 m. kovo – balandžio mėn.
     Seniūnijose  rekonstruotos šios gatvės: Svėdasų mstl. gatvė nuo J. Tumo – Vaižganto gatvės iki Žvejų g. , Debeikių mstl  J. Tumo – Vaižganto gatvė ( II etapas), Raguvėlės kaimo gatvė, Viešintų sen. Bilėnų k. gatvė, Kelias  nuo pirties iki Zeltiškių kelio ( II etapas), Gatvė nuo kelio Anykščiai – Kupiškis iki pašto Andrioniškio mstl, Šventosios g. Kavarsko m. , Mechanizatorių g. ( II etapas) Kurklių mstl.  Darbus atliko viešąjį darbų  konkursą laimėję – UAB ,,Kauno keliai“  ir  AB ,,Panevėžio keliai“.


              Šiuo metu rengiamasi projekto ,,Anykščių rajono Kavarsko vidurinės mokyklos pastato rekonstrukcija ir energetinių charakteristikų gerinimas“ įgyvendinimui. Parengtas mokyklos pastato energetinis auditas, rekonstrukcijos techninis projektas. Šias paslaugas atliko viešąjį šių paslaugų konkursą laimėję  UAB ,,Urbanistikos formatas“.
     Projekto įgyvendinimui numatoma gauti 3 mln. Europos Sąjungos fondų paramos lėšų. Savivaldybės įnašas šiam projektui sudarys iki 1 mln. litų. Už ES paramos lėšas numatoma atlikti rekonstrukcijos darbus, susijusius su energetinių resursų taupymu. Bus apšiltinta dalis pastato išorės sienų,  pakeisti pastato langai, lauko durys, renovuota apšildymo sistema, renovuotas stogas.
   Savivaldybės lėšomis numatoma įgyvendinti pastato eksploatacines savybes gerinančias priemones. Numatoma rekonstruoti elektros instaliaciją, rekonstruoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, pakeisti dalį grindų dangos. Pastatas bus pritaikytas žmonėms su negalia.
   Projektas numatomas įgyvendinti 2010 m.


Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų rengimo fondo parama J.Biliūno gimnazijos sporto aikštelės renovavimui

ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMA RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS TRANSPORTO INFRASTRUKTŪRAI GERINTI


ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSINĖ PARAMA

          Įgyvendinus projektą ,,Anykščių rajono Troškūnų K. Inčiūros vidurinės mokyklos pastato renovacija (rekonstrukcija ) ir energetinio ūkio modernizavimas“ baigti  rekonstrukcijos  darbai mokyklos pastate.  Mokyklos pastato renovacijai buvo skirta 1 642 318 Lt.  finansinė parama iš jų 1 198 892,25 Lt. sudaro ES Regioninės plėtros fondo lėšos ir 443 425,90 Lt. –Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos.  Atlikti projekte numatyti rekonstrukcijos darbai: :langų plotas sumažintas 130 m² , pakeista 33 m² medinių lauko durų plastikinėmis,  apšiltinta 1421,93 m² pastato pastogės,  775 m² medinių pastato  langų pakeisti  į plastikinius, rekonstruota vidaus šildymo sistema, apšiltinta 1636,75 m² pastato fasado, įrengta ventiliacijos sistema  sporto ir aktų salėse.
      Anykščių J. Biliūno gimnazijos   pastato renovacijai (rekonstrukcijai) ir energetinio ūkio modernizavimui skirta 1 033 433,39 Lt. finansinė parama. Įgyvendinus projektą  ,, Anykščių J. Biliūno gimnazijos  pastato  renovacija (rekonstrukcija) ir energetinio ūkio modernizavimas“  gimnazijos pastate  atlikti šie darbai: pakeista 865  m² medinių langų į  plastikinius,  pakeista 26  m² lauko durų , 160  m² sumažinti langų ir durų  plotai, apšiltinta ir renovuota 1565  m² pastato stogo,  rekonstruotas gimnazijos šiluminis punktas..
      Objektams, kurie numatomi rekonstruoti 2007-2013 m. periodu, bus atliekami energetiniai auditai, rengiamos galimybių studijos ir investiciniai projektai.


PASIRENGIMAS 2007-2013 METŲ ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS PANAUDOJIMO LAIKOTARPIUI

2007-2013 metais Lietuva turės unikalią progą pasinaudoti daugiau kaip 23 mlrd.Lt.  Europos Sąjungos struktūrine parama. Šiuo metu jau yra parengtas Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos projektas, kuris 2006 m. sausio 31 d. buvo viešai aptartas su socialiniais, ekonominiais  ir regioniniais partneriais. Vyriausybė projektui pritarė 2006 m. kovo 15 d. pasitarimo metu.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu partneriai galėjo komisijai, atsakingai už strategijos rengimą, teikti siūlymus dėl Strategijos projekto iki 2006 m. kovo 31 d. Strategijos projektas bus tikslinamas, atsižvelgiant į veiksmų programų rengimo rezultatus, taip pat papildytas kiekybiniais tikslais ir uždaviniais, ir privalomomis dalimis pagal ES reglamentus.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 252 nustatė ES struktūrinės paramos administravimo principus ir preliminarias ES struktūrinės paramos lėšų pasiskirstymo tarp intervencinių sričių proporcijas.
Tačiau Vyriausybė taip pat pritarė nuostatai, kad ES paramos lėšų pasiskirstymas tarp investicijų krypčių turėtų būti galutinai įvertintas veiksmų programų rengimo metu ir pateiktas svarstyti Vyriausybei kartu su galutiniais strategijos ir veiksmų programų projektais.

DOKUMENTAI, PAGAL KURIUOS BUS TEIKIAMOS ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS LĖŠOS

2007–2013 m. ES struktūrinė parama bus teikiama pagal kitus dokumentus nei 2004–2006 m. laikotarpiu. Nuo 2007 m. ES struktūrinė parama nebus teikiama pagal vieną visai šaliai dokumentą, tai yra pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą, nes:
·    per 7 metų laikotarpį teikiama ES struktūrinė parama gerokai viršys 2004–2006 m. laikotarpiu Lietuvai skirtą 1 mlrd. eurų sumą;
·    rengti vieną visai šaliai dokumentą nenumatoma pagal šiuo metu derinamus ES struktūrinės paramos panaudojimą 2007–2013 m. reglamentuosiančius ES teisės aktus.
2007–2013 m. Lietuvos bendrąjį programavimo dokumentą pakeis keletas tarpusavyje suderintų paramos panaudojimo strateginių dokumentų, t. y.:
·    Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija – joje bus apibrėžtos prioritetinės ES struktūrinės paramos investicijų kryptys;
·    keletas atskirų veiksmų programų pirmiau minėtai strategijai įgyvendinti – jose bus nurodytos konkrečios remtinos sritys. Įgyvendinant veiksmų programas bus siekiama strategijoje nustatytų tikslų.
Visi šie dokumentai turės būti pateikti Europos Komisijai ir dėl kiekvieno jų vyks derybos.
Nacionaliniai strateginiai dokumentai turi būti derinami su:
·    ES lygiu nustatytais struktūrinės paramos panaudojimo prioritetais, kurie bus nurodyti Europos Komisijos parengtose Bendrijos sanglaudos politikos strateginėse gairėse;
·    Lietuvos ilgalaikėmis strategijomis.
Rengiant strateginius dokumentus taip pat atsižvelgiama į Finansų ministerijos užsakymu atliko būsimų ES struktūrinių fondų paramos sričių vertinimo rezultatus.

DOKUMENTŲ, PAGAL KURIUOS BUS TEIKIAMOS ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS LĖŠOS LIETUVOJE, RENGIMO PROCESAS IR REZULTATAI

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 484 „Dėl Komisijos Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijai rengti ir veiksmų programoms nustatyti sudarymo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ sudaryta Komisija pradėjo savo darbą 2005 m. gegužės 12 dieną. Be to, minėtu nutarimu Finansų ministerija paskirta Strategijos ir veiksmų programų rengimo procesą koordinuojančia institucija.
Šios komisijos personalinė sudėtis patvirtinta Finansų ministro 2005 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 1K-156 „Dėl Komisijos Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijai rengti ir veiksmų programoms nustatyti personalinės sudėties“ (su pakeitimu).
Komisija savo darbe vadovaujasi Komisijos darbo reglamentu.
Pagrindinė Komisijos darbo forma yra posėdžiai.

Komisijos pagrindinės funkcijos yra šios:
·    rengti pasiūlymus dėl strategijos prioritetų;
·    rengti pasiūlymus dėl veiksmų programų ir už jų rengimą atsakingų institucijų paskyrimo;
·    rengti strategijos projektą;
·    užtikrinti, kad Komisijos siūlomi strategijos prioritetai, strategijos ir veiksmų programų projektai būtų viešai aptarti.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1351 „Dėl veiksmų programų Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijai įgyvendinti nustatymo“ Komisijai taip pat priskirta atsakomybė už veiksmų programų rengimą ir pavestos su darbo grupių sudarymu (partnerių įtraukimu) susijusios funkcijos.

Esama situacija: Strategijos prioritetai yra nustatyti, parengtas strategijos projektas. Nustatytos veiksmų programos, sudaromos grupės joms rengti.
Strategijos prioritetų nustatymas (atlikta)
Komisija parengė pasiūlymus dėl strategijos prioritetų, kurie yra:
1.    Žinių visuomenė.
2.    Konkurencinga ekonomika.
3.    Gyvenimo kokybė ir sanglauda.

Prioritetai ir jų kryptys aprašytos Strategijos prioritetų apraše. Šie pasiūlymai buvo viešai aptarti su socialiniais, ekonominiais ir regioniniais partneriais 2005 m. birželio 23 d. vykusios konferencijos „Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento pirmųjų metų įgyvendinimo rezultatai. Ateities perspektyvos (2007–2013 m.)“ metu.
Po viešo aptarimo buvo aptarti partnerių pasiūlymai ir pastabos. Pakoreguotas Strategijos prioritetų aprašas, kuriame nurodyti Strategijos prioritetai ir jų kryptys, buvo pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. liepos 14 d. pasitarime (protokolas Nr. 43) buvo pritarta Strategijos prioritetams.Strategijos rengimas

Komisija parengė strategijos projektą. Šis projektas viešai aptartas su partneriais 2006 m. sausio 31 d.
Atsižvelgiant į viešo aptarimo rezultatus pakoreguotas strategijos projektas bus teikiamas svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komitetui, o po to – Vyriausybei. Šiai pritarus strategijos projektui, jis bus derinamas su rengiamomis veiksmų programomis, todėl bus nuolatos atnaujinamas ir prireikus koreguojamas, tikslinamas.

Veiksmų programų nustatymas ir rengimas

Komisijai rengiant pasiūlymus dėl veiksmų programų, 2005 m. rugsėjo 29 d. įvyko viešas aptarimas, kurio metu buvo svarstoma dėl galimo strategijos prioritetinių krypčių teminio grupavimo į veiksmų programas ir aptarti šių veiksmų programų rengimo organizavimo klausimai.
Atsižvelgiant į šio renginio metu socialinių, ekonominių ir regioninių partnerių išsakytus siūlymus parengtas Vyriausybės nutarimo projektas. Jame nustatytos veiksmų programos, jų rengimo tvarka ir terminai bei už jų rengimą atsakingos institucijos. Numatoma, kad kiekvieną veiksmų programą rengs atskira darbo grupė, į kurios veiklą bus įtraukti ir partneriai.
Komisijos parengti ir su socialiniais, ekonominiais ir regioniniais partneriais aptarti pasiūlymai dėl veiksmų programų buvo pateikti svarstyti Vyriausybei, kuri 2005 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1351 „Dėl veiksmų programų Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijai įgyvendinti nustatymo“ nustatė 3 veiksmų programas:

1.    Žmonių išteklių plėtros veiksmų programą.
2.    Ekonomikos augimo veiksmų programą.
3.    Sanglaudos skatinimo veiksmų programą.

Už veiksmų programų rengimą atsakinga Komisija. Veiksmų programas rengia atskiros darbo grupės, sudarytos ne tik iš valstybės institucijų, bet ir reprezentatyvių  partnerių atstovų (kaip nurodyta LR Vyriausybės 2005 m. gruodžio 14 d. nutarime Nr. 1315, nustatančiame veiksmų programas). Darbo grupės veiksmų programoms rengti patvirtintos Finansų ministro 2006 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1K-070 „Dėl darbo grupių veiksmų programoms rengti personalinės sudėties patvirtinimo".

Žemiau lentelėje pateikiama informacija apie darbo grupes kiekvienai veiksmų programai rengti, jų kompetencijai priskirtos investicijų kryptys ir atsakingos institucijos.

Eil.

Nr.

Darbo grupė (DG)

Investicijų kryptys*

Atsakinga institucija**

1.

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

   

1.1.

DG „Žmonių pritraukimas ir išlaikymas darbo rinkoje“

Užimtumas ir lankstesnės darbo vietos

SADM

1.2.

DG „Mokymasis  ir kvalifikacijos kėlimas, mokymosi visą gyvenimą sistemos plėtra“

Mokymosi visą gyvenimą sistema

ŠMM

1.3.

DG „Tyrėjų ir mokslininkų gebėjimų stiprinimas“

Tyrėjų ir mokslininkų gebėjimai

ŠMM

1.4.

DG „Viešojo administravimo gebėjimų stiprinimas“

Viešojo administravimo tobulinimas

VRM

2.

Ekonomikos augimo veiksmų programa

   

2.1.

„Tiesioginė ir netiesioginė parama Moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai (MTTP) bei inovacijoms ir investicijų skatinimas“

Tiesioginė parama MTTP ir inovacijoms; Palankios sąlygos verslui ir inovacijoms

ŪM

2.2.

„Informacinė visuomenė visiems“

Informacinė visuomenė visiems

IVPK

2.3.

„Transporto tinklas“

Transporto tinklas

SM

2.4.

„Energijos tiekimo tinklai“

Energijos tiekimo tinklai

ŪM

3.

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

   

3.1.

„Vietinė plėtra“

Savivaldybių urbanistinė infrastruktūra; Veiklos kaimo vietovėse diversifikavimas; Paveldas/turizmas

VRM

3.2.

„Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas“

Sveikata; Darbo rinkos institucijos; Švietimo institucijos

ŠMM

3.3.

„Aplinkos kokybė ir energijos vartojimo efektyvumas“

Aplinka; Energijos efektyvumas

AM


* Investicijų krypčių detalesnį aprašymą galite rasti dokumente „Veiksmų programos Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijai įgyvendinti ir jų finansinės proporcijos“.
** AM – Aplinkos ministerija; IVPK – Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės; SADM – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija; SM – Susisiekimo ministerija; ŠMM – Švietimo ir mokslo ministerija; VRM – Vidaus reikalų ministerija; ŪM – Ūkio ministerija.

Strateginio planavimo, plėtros ir investicijų skyriaus informacija

Šaltiniai: http://www.finmin.lt/;  http://www.vyriausybe.lt/
s